Vlastislav Vašíček

SPA – prac. děln. povolání


Kontakt

Osobní číslo VUT 189094
Fakultní účet vasicek.v
Správa areálů

prac. děln. povolání