Ing.

Veronika Kořenková

TZB – externí zaměstnanec


korenkova.v@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 197275
Fakultní účet korenkova.v