Věra Luňáčková

ARC – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 412
lunackova.v@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 57770
Fakultní účet lunackova.v
Ústav architektury

tech.-hosp. pracov.

E-mail lunackova.v@fce.vutbr.cz
Telefon +420 541 147 412
Místnost E2510  Veveří 331/95, 602 00 Brno