Ing.

Věra Heřmánková

Ph.D.

SZK – odborný asistent

+420 541 147 817
vera.hermankova@vut.cz

Publikace

 • 2023

  DZIADKOVÁ, A.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O. THE INFLUENCE OF THE DRILLING ANGLE, DIRECTION AND LOCATION USING A RESISTOGRAPH DETECTION DRILL ON THE MEASUREMENT AND ASSESSMENT RESULTS OF STRUCTURAL WOOD. Rehabilitation and Reconstruction of Buildings 2023, CRRB2023. Radka Pernicová. Praha: WTA CZ Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s., 2023. s. 18-22. ISBN: 978-80-908408-2-9.
  Detail

 • 2022

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ČERNÝ, P. Diagnostika dřevěných konstrukcí a její metody pro hodnocení dřevěných prvků. In DŘEVO&stavby PROFIspeciál 2022/2023. Praha: PRO VOBIS, s.r.o., 2022. s. 14-20. ISBN: 978-80-88311-21-8.
  Detail Odkaz

  ČERNÝ, P.; FRIMLOVÁ, E.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Influence of Moisture and Density of Wood on the Depth of Holes Made by a Kučera’s Drilling Machine. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Trans Tech Publications Ltd, 2022. s. 231-236. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

 • 2021

  ČERNÝ, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Diagnostika dřevěných konstrukcí a metody pro hodnocení dřevěných prvků. TZB-info, 2021, roč. 21, č. 5, s. 1-12. ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

  ČERNÝ, P.; HALAMOVÁ, R.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Verification of the Use of a Kučera Drill for Testing of Wood Properties. In Proceedings of the 22nd Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 107-112. ISBN: 9783035737783. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Problematika současných možností diagnostiky předpínací výztuže v konstrukcích. TZB-info, 2021, roč. 21, č. 5, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

 • 2020

  HOLUB, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. 99 brněnských cihelen. Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, 2020. 232 s. ISBN: 978-80-214-5899-4.
  Detail Odkaz

 • 2019

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Problematika současných možností diagnostiky předpínací výztuže v konstrukcích. Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 5-14. ISBN: 978-80-214-5750-8.
  Detail Odkaz

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Current possibilities of the diagnosis of prestressing steel in structures. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail Odkaz

  ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; HEŘMÁNKOVÁ, V. An optimal method of determining the position of bends on shear reinforcement as part of the diagnosis of reinforced concrete beam structures. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: Published under licence by IOP Publishing Ltd, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail Odkaz

  ČERNÝ, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Diagnostika dřevěných konstrukcí a její metody pro hodnocení dřevěných prvků. Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 38-51. ISBN: 978-80-214-5750-8.
  Detail Odkaz

 • 2018

  KRÁLÍKOVÁ, M.; CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Brick masonry elements in brno in the late 19th century. Forum urbes medii aevi. Archaia Brno o.p.s. AC AB, 2018, č. IX/1-2, s. 295-302. ISSN: 1803-1749.
  Detail

  ANTON, O.; VÍTEK, L.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOMÁRKOVÁ, T.; CIKRLE, P. Detection of reinforcement in the non-traditional building structures - historical statues. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T. Závislost fyzikálních a mechanických vlastností konstrukčního smrkového dřeva na vlhkosti. TZB-info, 2018, roč. 20, č. 5, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

  STEHLÍK, M.; KNAPOVÁ, J.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Permeation and diffusion tests for estimation of durability of fibreconcretes with dense aggregate and recycled concrete. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Conclusive Determination of Compliance with the Prescribed Reinforcement Elements of Concrete Structures - The Appropriate Methods and their Capabilities. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 76-80. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Methods Appropriate for Determination of the Prescribed Reinforcement of the Elements of Reinforced Concrete Structures - Nowadays Used Methods. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 41-45. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
  Detail Odkaz

  KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Experimental testing of the electromagnetic coil – determining the range of electromagnetic coil. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; LÁNÍK, J.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Development of new methods for determining the distribution of steel fibres in the hardened steel fibre reinforced concrete – possibilities of production and verification of test specimens. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; KOMÁRKOVÁ, T.; STEHLÍK, M. Possibilities and pitfalls of revitalizing the timber structure of an industrial building from the 19th century from the viewpoint of diagnosis. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2017

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Prokazování dodržení předepsaného vyztužení prvků železobetonové konstrukce nedestruktivními metodami. Materiály pro stavbu, 2017, roč. 2017, č. 9, s. 42-45. ISSN: 1213-0311.
  Detail

  ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Conclusive Determination Of Compliance With The Prescribed Reinforcement Elements Of Concrete Structures - The Appropriate Methods And Their Capabilities v. Sanace a rekonstrukce staveb 2017, CRRB - 19th International Conference on Rehabilittion and Reconstruction of Building. Praha: Nakladatelství ČVUT - výroba. Zikova 4, 166 36, Praha 6, 2017. s. 108-108. ISBN: 978-80-01-06347-7.
  Detail

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Prokázání nedodržení předepsaného vyztužení železobetonové konstrukce – vhodné metody. Sborník recenzovaných přednášek 27. mezinárodního sympozia Sanace 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 7-16. ISBN: 978-80-214-5499-6.
  Detail Odkaz

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Průkazné stanovení vyztužení železobetonové konstrukce a vhodné NDT metody. TZB-info, 2017, roč. 9, č. 2017, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

  ANTON, O.; KOMÁRKOVÁ, T.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Methods Appropriate For Determination Of The Prescribed Reinforcement Of The Elements Of Reinforced Concrete Structures - Nowadays Used Methods. Sanace a rekonstrukce staveb 2017, CRRB - 19th International Conference on Rehabilitation an Reconstruction of Building. Praha: Nakladatelství ČVUT - výroba. Zikova 4, 166 36 Praha 6, 2017. s. 115-115. ISBN: 978-80-01-06347-7.
  Detail

 • 2016

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. IDENTIFIKACE PŮVODU A KVALITA CIHEL V OBJEKTU BÝVALÉHO CHLAPECKÉHO SIROTČINCE V BRNĚ. Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 7-20. ISBN: 978-80-214-5341-8.
  Detail Odkaz

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O. OVĚŘENÍ VLIVU VLHKOSTI DŘEVA NA JEHO FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ VLASTNOSTI PRO ÚČELY KONSTRUKČNÍHO VYUŽITÍ NEOŠETŘENÉHO SMRKOVÉHO ŘEZIVA. CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Stará Živohošť, Česká republika: 2016. s. 429-435. ISBN: 978-80-01-05958-6.
  Detail Odkaz

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. IDENTIFIKACE PŮVODU A KVALITA CIHEL V OBJEKTU BÝVALÉHO CHLAPECKÉHO SIROTČINCE V BRNĚ. CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Stará Živohošť, Česká republika: 2016. s. 414-428. ISBN: 978-80-01-05958-6.
  Detail Odkaz

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Historický objekt z hlediska původu a kvality použití cihelných zdicích prvků. TZB- info, 2016, č. 9, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

  CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Výstavba budovy rektorátu a filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. In Hospodářské dějiny Moravy a Slezska. Vybrané kapitoly z 20. století. Acta Musei Technici Brunensis. Brno: Technické muzeum v Brně, 2016. s. 193-203. ISBN: 978-80-87896-34- 1.
  Detail

 • 2015

  STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VÍTEK, L. Opening of microcracks and air permeability in concrete. Journal of civil engineering and management, 2015, roč. 21, č. 2, s. 177-184. ISSN: 1392-3730.
  Detail Odkaz

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KRÁLÍKOVÁ, M. Kvalita cihlářských stavebních prvků v Brně v poslední třetině 19. století. In Kapitoly z hospodářských dějin Moravy a Slezka v 19. a 20. století. Acta Musei Technici Brunensis. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015. s. 47-59. ISBN: 978-80-87896-21- 1.
  Detail

  CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VYMAZAL, T. Konstrukční zvláštnosti při diagnostice sakrálních objektů. Městské inženýrství. Karlovy Vary: ČKAIT, 2015. s. 99-108. ISBN: 978-80-87438-62-6.
  Detail

 • 2014

  CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Indikátory výztuže - oživení tradiční metody. Zkoušení a jakost ve stavebnictví. Brno: VUT Brno, 2014. s. 27-36. ISBN: 978-80-214-5032-5.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L. Možnosti a omezení georadaru HILTI PS 1000 při stavebně technických průzkumech. Sborník XX. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2014 - Construction materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 385-395. ISBN: 978-80-248-3381-1.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L. TESTOVÁNÍ GEORADARU HILTI PS1000 PŘI STAVEBNĚ TECHNICKÝCH PRŮZKUMECH. Sborník přednášek SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2014. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2014. s. 14-20. ISBN: 978-80-905471-1-7.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Zkušenosti s georadarem při stavebně technických průzkumech. TZB- info, 2014, roč. 2014, č. 5, s. 1-12. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2013

  STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Příměs popílku, strusky a mikrosiliky vs. trvanlivost betonů z recyklovaného betonu. Sborník přednášek Popílky ve stavebnictví 2013. Asociace pro využití energetických produktů. Brno: Novpress, 2013. s. 144-151. ISBN: 978-80-87342-17-6.
  Detail

  STAVAŘ, T.; STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Změna trvanlivosti betonu z recyklovaného betonu variantní adicí silikátových příměsí. Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: T.D.V. Brno, 2013. s. 99-105. ISBN: 978-80-87397-14-5.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M. Odolnost a trvanlivost dřevěných konstrukcí. TZB- info, 2013, roč. 2013, č. 12, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Stanovení stáří a původu cihel ve stavební konstrukci. TZB- info, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 1-10. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  CIKRLE, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Zpráva o stavebně technickém a statickém průzkumu budov C, D, E , F v areálu FF MU. 2013. s. 1-193.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O. Diagnostika původu problémů v konstrukci dřevěného vazníkového krovu. Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: 2013. s. 193-200. ISBN: 978-80-214-4777-6.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. První zkušenosti s georadarem HILTI PS1000 při stavebně technických průzkumech. Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: 2013. s. 387-398. ISBN: 978-80-214-4777-6.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O. Diagnostika původu problémů v konstrukci dřevěného vazníkového krovu. TZB- info, 2013, roč. 2013, č. 50, s. 1-8. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Zkoušení keramických zdících prvků. Brno: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT v Brně, 2013.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Zkoušení betonu a stavebního kamene. Brno: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, VUT v Brně, 2013.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; POSPÍCHAL, O.; VYMAZAL, T.; ŽÍTT, P. Stavební látky - Cvičebnice. Stavební látky - Cvičebnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2013. s. 1-122. ISBN: 978-80-7204-828- 1.
  Detail

  STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; STAVAŘ, T. Trvanlivost silikáty modifikovaných betonů z betonového recyklátu. Recycling 2013. Vensen. Brno: VUT FSI, ARSM, 2013. s. 38-44. ISBN: 978-80-214-4688-5.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M. Dřevo ve stavebnictví z hlediska jeho odolnosti a trvanlivosti. Materiály pro stavbu, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 50-53. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

 • 2012

  KLOIBER, M.; TIPPNER, J.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; ŠTAINBRUCH, J. Comparison of results of measuring by current NDT methods with results obtained through a new device for, wood mechanical resistance measuring. In STRUCTURAL ANALYSIS OF HISTORICAL CONSTRUCTIONS, VOLS 1- 3. Wroclaw: DOLNOSLASKIE WYDAWNICTWO EDUKACYJNE-DWE, 53-204, WROCLAW UL OJACA BEYZYMA 20 B, WROCLAW, 00000, POLAND, 2012. s. 2035-2043. ISBN: 978-83-7125-216- 7.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Stanovení stáří a původu cihel ve stavební konstrukci. Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: 2012. s. 121-130. ISBN: 978-80-214-4578-9.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; VYMAZAL, T. Inovace kurzů BI01 Stavební látky a BI02 Zkušebnictví a technologie na VUT v Brně v rámci OP VK. Construmat 2012. Žilina: 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-554-0528-5.
  Detail

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L. Sklo-epoxy směs jako náhrada betonu ve vzorcích pro testování magnetických metod ke stanovení homogenity drátkobetonu. Construmat 2012. Žilina: 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-554-0528-5.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M. Diagnostické metody pro zkoušení dřeva v konstrukci. Construmat 2012. Žilina: 2012. s. 1-10. ISBN: 978-80-554-0528-5.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Stanovení vnitřního vyztužení historických plastik. Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: 2012. s. 131-140. ISBN: 978-80-214-4578-9.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M. Odolnost a trvanlivost dřevěných konstrukcí. Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: 2012. s. 169-178. ISBN: 978-80-214-4578-9.
  Detail

 • 2011

  HOBST, L.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VODIČKA, J. Verification of the homogeneity of the fibre- concrete calibration samples. In In 6th International Conference FIBRE CONCRETE 2011. Prague: 2011. s. 83-84. ISBN: 978-80-01-04836- 8.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; KLOIBER, M.; TIPPNER, J.; ANTON, O. DIAGNOSTICKÉ METODY PRO HODNOCENÍ KONSTRUKČNÍHO DŘEVA. Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2011. Brno: VUT v Brně, 2011. s. 77-95. ISBN: 978-80-214-4338-9.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M. Diagnostické metody pro zkoušení zabudovaného konstrukčního dřeva. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie CONSTRUMAT 2011. Košická Belá: 2011. s. 1-8. ISBN: 978-80-553-0685-8.
  Detail

  STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; NOVÁK, J. Změna mechanické a chemické odolnosti filmu disperze vzhledem k délce skladování. Sborník přednášek Sanace betonových konstrukcí 2011. Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2011. s. 112-116. ISBN: 978-80-87294-22-2. ISSN: 1211-3700.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; DANĚK, P.; HUBÁČEK, A.; NEVŘIVOVÁ, L.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M. Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice. Zkušebnictví a technologie - Cvičebnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2011. s. 1-100. ISBN: 978-80-7204-758- 1.
  Detail

  VYMAZAL, T.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; ŽÍTT, P. Stavební látky - Cvičebnice. Stavební látky - Cvičebnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2011. s. 1-116. ISBN: 978-80-7204-720- 8.
  Detail

 • 2010

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M. Alternativní vzorky pro testování a kalibraci nedestruktivních metod stanovení obsahu drátků v drátkobetonu. Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010. Brno: VUT v Brně, FAST, 2010. s. 9-15. ISBN: 978-80-214-4144-6.
  Detail

  VYMAZAL, T.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; SCHMID, P.; ŽÍTT, P. Stavební látky - Cvičebnice. Stavební látky - Cvičebnice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2010. s. 1-114. ISBN: 978-80-7204-672- 0.
  Detail

  STEHLÍK, M.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VÍTEK, L. Úprava betonu z betonového recyklátu vodou ředitelnou epoxidovou disperzí nové generace. Sanace betonových konstrukcí-sborník přednášek. Sanace betonových konstrukcí. Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2010. s. 441-449. ISSN: 1211-3700.
  Detail

  STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Modifikace betonu z betonového recyklátu variantní kombinací přísad a příměsí. Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví-sborník recenzovaných příspěvků. VUT Brno. Brno: VUT Brno, 2010. s. 127-135. ISBN: 978-80-214-4144-6.
  Detail

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M. Possibility of Using Alternative Materials in the Testing and Calibration of Methods for the Determination of Content of Steel-fibres in Steel- fibre Concrete. In 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: FAST, VUT v Brně, 2010. s. 70-75. ISBN: 978-80-7204-723- 9.
  Detail

  STEHLÍK, M.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; VÍTEK, L. Přilnavost epoxidových disperzí na různé typy povrchů a jejich možné využití jako lepidel ve stavebnictví. Construmat 2010 - Conference about structural materials. STU v Bratislave. Bratislava: Stavebná fakulta STU v Bratislave, 2010. s. 51-57. ISBN: 978-80-227-3297-0.
  Detail

 • 2009

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Experimental Testing of the Applicability of Betatrons in Construction Radiography. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2009, roč. 2, č. 3, s. 196-205. ISSN: 1802- 971X.
  Detail Odkaz

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Možnost užití betatronů při radiografii masivních konstrukcí. Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 37-46. ISBN: 978-80-214-3951-1.
  Detail

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Srovnávací měření polohy výztuže u liniových železobetonových konstrukcí georadarem a elektromagnetickým scannerem. 15th Construmat 2009. Kruh u Jilemnice: ČVUT Praha, 2009. s. 25-36. ISBN: 978-80-01-04355-4.
  Detail

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Výzkum možnosti použití georadaru jako nedestruktivní zkušební metody při průzkumu masivních železobetonových konstrukcí. 15th Construmat 2009. Kruh u Jilemnice: ČVUT Praha, 2009. s. 13-23. ISBN: 978-80-01-04355-4.
  Detail

 • 2008

  CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Novinky ve vyhodnocování zkoušek betonu odrazovým tvrdoměrem. 6th Workshop NDT 2008. Brno: VUT v Brně FAST, 2008. s. 10-13. ISBN: 978-80-7204-610-2.
  Detail

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; CIKRLE, P. Možnosti měření vlhkosti betonu ve specifických podmínkách jaderných zařízení. 6th WORKSHOP NDT 2008 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: Brno University of Technology, 2008. s. 6-9. ISBN: 978-80-7204-610-2.
  Detail

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Stanovení vlhkosti betonu v konstrukcích jaderných elektráren. Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008. Praha: Kloknerův ústav ČVUT, 2008. s. 7-15. ISBN: 978-80-01-04123-9.
  Detail

  ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Možnosti měření vlhkosti betonu s omezujícími kriterii. CONSTRUMAT 2008 - Conference about structural materials. Brno: VUT v Brně, FAST, THD, 2008. s. 31-32. ISBN: 978-80-214-3660-2.
  Detail

 • 2004

  CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; MAŘÍK, R.; HAVLAN, P.; MITRENGA, P. Stavební látky MODUL BI01- M07 Laboratorní cvičení 2. Brno: FAST VUT v Brně, 2004. s. 1-44.
  Detail

  CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; MAŘÍK, R.; HAVLAN, P.; MITRENGA, P. Stavební látky MODUL BI01- M06 Laboratorní cvičení 1. Brno: FAST VUT v Brně, 2004. s. 1-48.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; VYMAZAL, T. Zkušebnictví a technologie MODUL BI02- M04 Laboratorní cvičení. Brno: 2004. s. 1-64.
  Detail

 • 2002

  HEŘMÁNKOVÁ, V. Moduly pružnosti betonů s částečnou náhradou drobného kameniva létavým popílkem. 4. Odborná konference doktorského studia Sborník. Brno: VUT v Brně, FAST, 2002. s. 92 ( s.)ISBN: 80-214-2067-7.
  Detail

  ADÁMEK, J.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P. Popílky jako příměs do betonu a jejich vliv na průběh objemových změn. VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 10. sekcia: Stavebné materiály. Košice: TU v Košiciach - stavebná fakulta, 2002. s. 9 ( s.)ISBN: 80-7099-816-4.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V. Experimentální zatěžovací zkouška zdiva. Konferenční sborník Construmat 2002 – Conference about structural materials. Praha: ČVUT v Praze, 2002. s. 53 ( s.)ISBN: 80-01-02571-3.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V. Experimentální zatěžovací zkouška zdiva a její srovnání s výpočtovým modelem. Sborník přednášek k 2. ročníku konference Zděné a smíšené konstrukce 2002. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2002. s. 114 ( s.)ISBN: 80-238-9643-1.
  Detail

  ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOUKAL, J.; SCHMID, P.; STEHLÍK, M.; VÍTEK, L.; VYMAZAL, T. Základy zkušebnictví - Návody do cvičení. Základy zkušebnictví - Návody do cvičení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002. s. 1-62. ISBN: 80-214-2079- 0.
  Detail

  ADÁMEK, J.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Objemové změny betonů s částečnou náhradou drobného kameniva popílkem. Sborník vědeckých a odborných spisů Stavební fakulty Vysokého učení technického 2001/2002. Brno: Ak. nakl. CERM, s.r.o., 2002. s. 77-81. ISBN: 80-214-2251-3.
  Detail

 • 2001

  HEŘMÁNKOVÁ, V. Modelování experimentu programem ATENA. 3. Odborný seminář doktorského studia. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 54 ( s.)ISBN: 1212-9275.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V. Studentská tvůrčí činnost na Stavební fakultě VUT v Brně. 2001, roč. 2001, č. 3, s. 24 ( s.)
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V. Porovnání výsledků zatěžovací zkoušky a výpočtového modelu. Construmat 2001 – Conference about structural materials. Brno: Vydavatelství VUT v Brně, 2001. s. 68 ( s.)ISBN: 80-214-1936-9.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V. Zatěžovací zkouška zděné konstrukce a její modelování programem ATENA. Stavebné materiály a skúšobníctvo 2001. Bratislava: Vydavatelství ORGWARE, 2001. s. 158 ( s.)ISBN: 80-7099-677-3.
  Detail

  HEŘMÁNKOVÁ, V. Dlouhodobé měření smršťování na betonech s popílky. 3. Odborný seminář doktorského studia. Brno: VUT v Brně, 2001. s. 58 ( s.)ISBN: 1212-9275.
  Detail