Věra Bártová

BZK – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 868
bartova.v@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity