Věra Bártová

BZK – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 868
bartova.v@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 190021
Fakultní účet bartova.v