doc. Ing.

Tomáš Kučera

Ph.D.

VHO – docent

+420 541 147 723
tomas.kucera@vut.cz

Publikace

 • 2023

  KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELINOVÁ, K.; MEČÍŘ, F. Technologie úpravy vody v kontextu s novými požadavky na jakost pitné vody. TZB-info, 2023, roč. 25., č. 39, ISSN: 1801-4399.
  Detail Odkaz

  KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELINOVÁ, K.; MEČÍŘ, F. Technologie úpravy vody v kontextu s novými požadavky na jakost pitné vody. SOVAK, 2023, roč. 32, č. 7-8, s. 12-15. ISSN: 1210-3039.
  Detail Odkaz

  KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELINOVÁ, K.; MEČÍŘ, F. Technologie úpravy vody v kontextu s novými požadavky na jakost pitné vody. VODA ZLÍN 2023. Olomouc: Moravská vodárenská, a.s., 2023. s. 28-33.
  Detail

 • 2022

  KUČERA, T.; ZELENÝ, Z. Progressive water treatment technology to remove micropollutants. In SGEM CONFERENCE PROCEEDINGS 2022. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vienna: SGEM WORLD SCIENCE Scholarly Society 2022, 2022. s. 173-180. ISBN: 978-619-7603-55-2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2020

  KUČERA, T.; HOFMANOVÁ, L.; BIELA, R. Natural Polymers as Alternatives to Conventional Coagulation Agents – Lab-Scale Research with Moringa Oleifera Seeds and Chitosan. In Advances in Environmental Engineering 2019. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Publishing, 2020. s. 1-5. ISSN: 1755-1315.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T.; BOUDA, R.; KOLÁŘOVÁ, L.; TURČÍNEK, J. Posuzování rizik veřejných vodovodů v působnosti SmVaK Ostrava. SOVAK, 2020, roč. 29, č. 5, s. 5-8. ISSN: 1210-3039.
  Detail Odkaz

  KUČERA, T.; HOFMANOVÁ, L. Moringa Oleifera seeds and Chitosan as alternatives to conventional coagulation agents. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, roč. 800, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1757-899X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2019

  BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Use of sorption materials for removing cadmium from water. In IOP Conference Series-Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, United Kingdom: IOP Publishing, 2019. s. 1-6. ISSN: 1755-1315.
  Detail Odkaz

  RACLAVSKÝ, J.; KUČERA, T.; VÍTKOVÁ, E.; TUSCHER, M. Odborné posouzení projektu: Zajištění kapacity a kvality skupinového vodovodu Pardubice - část 1. intenzifikace ÚV Hrobice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2019. s. 1-108.
  Detail

 • 2018

  KUČERA, T.; HANUŠOVÁ, V. Recirculation of sludge-water in the water treatment process – a pilot study. Water Practice and Technology, 2018, roč. 13, č. 3, s. 461-468. ISSN: 1751-231X.
  Detail Odkaz

  KUČERA, T.; PAVEL, M. Analýza schopnosti tvorby finančních rezerv z vodného na obnovu vodárenské infrastruktury. In VODA ZLÍN 2018. Olomouc: Moravská vodárenská, a.s., 2018. s. 19-23. ISBN: 978-80-905716-4-8.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T. Technical auditing of water supply systems - part 1: the complex methodology. Water Science and Technology: Water Supply, 2018, roč. 18, č. 4, s. 1133-1140. ISSN: 1606-9749.
  Detail Odkaz

  KUČERA, T. Odželezování a odmanganování vody. Odželezování a odmanganování vody. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, 2018. s. 1-37.
  Detail

 • 2017

  BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Odstraňování železa, manganu a arsenu z vody pomocí vybraných sorpčních materiálů. In Pitná voda. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2017. s. 275-278. ISBN: 978-80-971272-5- 1.
  Detail

  KUČERA, T. Vodovodní přípojky. Vodovodní přípojky. Brno: Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 1-38.
  Detail

  KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; BIELA, R. Technical auditing of water supply systems - part 2 : water treatment plant. Water Science and Technology: Water Supply, 2017, roč. 18, č. 4, s. 1141-1150. ISSN: 1606-9749.
  Detail Odkaz

  KUČERA, T. Stanovení technického stavu úpraven vody. Vodovod. info, 2017, roč. 2017, č. 6, s. 1-7. ISSN: 1804-7157.
  Detail Odkaz

  BIELA, R.; KUČERA, T.; PĚKNÝ, M. Monitoring the effectiveness of advanced sorption materials for removing selected metals from water. JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA, 2017, roč. 66, č. 7, s. 481-488. ISSN: 0003-7214.
  Detail Odkaz

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T. Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury jako základ tvorby plánů financování její obnovy. Vodovod.info, 2017, č. 9, s. 1-10. ISSN: 1804-7157.
  Detail Odkaz

  KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z. Lab-scale research of water treatment with use of water glass and nanoiron. Desalination and Water Treatment (online), 2017, roč. 99, č. 12, s. 34-41. ISSN: 1944-3986.
  Detail Odkaz

  BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Removal of cadmium from water using sorpiton materials. In Městské vody 2017. Brno: ARDEC s.r.o., 2017. s. 169-174. ISBN: 978-80-86020-85-3.
  Detail

 • 2016

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T. Preliminary assessment of the technical condition of water supply infrastructures. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier, 2016. s. 181-187. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z. Water glass as a promising agent for the removal of Cr and P from drinking water. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier, 2016. s. 64-70. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  BIELA, R.; KUČERA, T. Efficacy of sorption materials for nickel, iron and manganese removal from water. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier, 2016. s. 56-63. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  KUČERA, T. Vodojemy. Vodojemy. Brno: Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-46.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Sledování účinnosti filtračního materiálu DMI- 65 na odstraňování kovů z vody. In Pitná voda 2016. České Budějovice: W& ET Team, 2016. s. 319-324. ISBN: 978-80-905238-2- 1.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T. Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury. In Voda Zlín 2016. Olomouc: Moravská vodárenská, a.s., 2016. s. 35-39. ISBN: 978-80-905716-2- 4.
  Detail

  KUČERA, T. Hydraulická analýza vodovodu ve Dvoře Králové nad Labem. 2016.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Monitoring the effectiveness of sorbent materials for removing selected metals from water. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. Florida: Taylor & Francis Group, 2016. s. 341-346. ISBN: 9781315393827.
  Detail Odkaz

  BIELA, R.; KUČERA, T.; MARTIŇÁK, P. Poloprovozní testování filtračního materiálu DMI- 65. Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, 2016, roč. 14, č. 1, s. 24-25. ISSN: 1335-9614.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Removal of metals from water by using sorptions materials. In ESAT 2016. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2016. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-2564- 4.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; KONEČNÝ, J. Efficacy of sorption materials for selected metals removal from water. International journal of interdisciplinarity in theory and practice, 2016, roč. 2016, č. 10, s. 316-320. ISSN: 2344-2409.
  Detail Odkaz

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T.; TAUŠ, M. Metodika hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury. Vodárenské pohľady. Bratislava, Slovenská republika: Asociácia vodárenských spoločností, 2016. s. 22-22. ISSN: 1336-6467.
  Detail

  KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; BIELA, R. Methodology for the estimation of the technical condition in the case of water treatment plants. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier, 2016. s. 71-76. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2015

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M. Technical Audit of Water Supply Systems. In Water Management and Hydraulic Engineering 2015. WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING. 1. Brno: Institut of Water Structures, FCE, BUT, 2015. s. 245-253. ISBN: 978-80-214-5230- 5. ISSN: 2410-5910.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; MARTIŇÁK, P. Poloprovozní testování filtračního materiálu DMI- 65. In Pitná voda 2015. 1. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2015. s. 241-244. ISBN: 978-80-971272-3- 7.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Removal of arsenic from drinking water source by using sorption materials. In ESAT 2015. 1. Košice, Slovak Republic: Technical University in Košice, 2015. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-2042- 7.
  Detail

  KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z. Uplatnění vodního skla ve vodárenství. In Vodárenská biologie 2015. 1. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2015. s. 156-159. ISBN: 978-80-86832-83- 8.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Efficacy of sorption materials for metals removal from water. In Water Management and Hydraulic Engineering 2015. WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING. 1. Brno: Institute of Water Structures, FCE, BUT, 2015. s. 271-279. ISBN: 978-80-214-5230- 5. ISSN: 2410-5910.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Arsenic removal from water by using sorption materials. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies. 1. Leiden, The Netherlands: Taylor & Francis Group, 2015. s. 245-250. ISBN: 978-1-138-02907-1.
  Detail Odkaz

  BIELA, R.; KUČERA, T. Using sorption materials for arsenic removal from water. International journal of interdisciplinarity in theory and practice, 2015, roč. 2015, č. 7, s. 74-79. ISSN: 2344- 2409.
  Detail Odkaz

 • 2014

  KUČERA, T. Recenze na článek Ing. Miloslava Tauše - Metodika hodnocení technického stavu čerpacích stanic pitné vody - 107550. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014.
  Detail

  KUČERA, T. Recenze na článek Ing. Miloslava Tauše Multikriteriální optimalizace a její využití ve vodárenství - 107551. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; KUČERA, T. The Assessment of the Technical Condition of the Water Distribution Systems. In PROCEDIA ENGINEERING, volume 89. Procedia Engineering. Philadelphia, USA: Elsevier, 2014. s. 1420-1427. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  KUČERA, T.; BIELA, R. Možnost využití vodního skla při úpravě pitné vody. In Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody. 1. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2014. s. 177-180. ISBN: 978-80-971272-2- 0.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; KUČERA, T. THE ASSESSMENT OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE WATER DISTRIBUTION SYSTEMS. WDSA 2014 - Water Distribution Systems Analysis. 1. Bari, IT: Technical University of Bari, 2014. s. 60-60.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování niklu i jiných kovů z vody. SOVAK, 2014, roč. 23, č. 10, s. 8-9. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  KUČERA, T. Hydraulická analýza vodovodní sítě. Vodovod. info, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 1-2. ISSN: 1804- 7157.
  Detail

  KUČERA, T.; BIELA, R.; ZELENÝ, Z. Úprava vody s využitím vodního skla. TZB- info, 2014, roč. 17, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování niklu i jiných kovů z vody. In PITNÁ VODA 2014. 1. České Budějovice: W& ET Team, 2014. s. 335-338. ISBN: 978-80-905238-1- 4.
  Detail

 • 2013

  BIELA, R.; KUČERA, T. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování kovů z vody. VODA 2013. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 421-424. ISBN: 978-80-263-0506- 4.
  Detail

  KUČERA, T. Riziková analýza vodovodu obecního typu. TZB- info, 2013, roč. 15., č. 17, s. 1-12. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Účinnost sorpčních materiálů na odstraňování vybraných kovů z vody. In Pitná voda. 1. Bratislava: VodaTím s.r.o., 2013. s. 249-252. ISBN: 978-80-971272-1- 3.
  Detail

  KUČERA, T. Možnosti intenzifikace procesu úpravy vody - mikrofiltrace a ultrafiltrace. TZB- info, 2013, roč. 15., č. 35, s. 1-8. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; PĚKNÝ, M. Účinnost sorpčních materiálů na odstranění niklu i jiných kovů z vody. TZB- info, 2013, roč. 15., č. 26, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Odstraňování specifických látek z vody. Vodovod. info, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1804- 7157.
  Detail

  KUČERA, T. Výpočty ve vodárenství - Základní výpočty v dopravě vody. Výpočty ve vodárenství - Základní výpočty v dopravě vody. 1. Brno: FAST, ÚVHO, Brno, 2013. s. 1-60.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M. Hodnocení technického stavu veřejných vodovodů. Provoz vodovodů a kanalizací. 1. Líbeznice: Medim, spol. s r.o., 2013. s. 61-63. ISBN: 978-80-87140-33- 8.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T. Odstraňování specifických látek z vody. Vodárenská biologie 2013. 1. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., 2013. s. 173-175. ISBN: 978-80-86832-70- 8.
  Detail

  KUČERA, T. Hydraulická analýza vodovodních sítí - využití aplikace Epanet. Hydraulická analýza vodovodních sítí - využití aplikace Epanet. 1. Brno: FAST, ÚVHO, Brno, 2013. s. 1-30.
  Detail

  KUČERA, T. Recenze na článek Ing. Renaty Biele, Ph.D. - Netradiční metody dezinfekce pitné vody. Praha: TZB- info, 2013. s. 1 (1 s.).
  Detail

  KUČERA, T.; MALANÍK, S. Výpočty ve vodárenství - Vodárenská čerpadla a čerpací stanice. Výpočty ve vodárenství - Vodárenská čerpadla a čerpací stanice. 1. Brno: FAST, ÚVHO, Brno, 2013. s. 1-64.
  Detail

 • 2012

  KUČERA, T.; KADULA, D. Stanovení potřeby vody v případě malých spotřebišť. TZB- info, 2012, roč. 14., č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  KUČERA, T. Recenze článku Ing. Renaty Biele, Ph.D. Vodárenská flotace a její použití při úpravě pitné vody v ČR (Apollo 99256). Praha: TZB- info, 2012. s. 1 (1 s.).
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; VOSÁHLO, J. Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstranění arsenu i jiných prvků z vody. In Pitná voda 2012. 1. České Budějovice: W& ET Team, 2012. s. 321-326. ISBN: 978-80-905238-0- 7.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; VOSÁHLO, J. Odstraňování arsenu z vody sorpčními materiály. TZB- info, 2012, roč. 14., č. 11, s. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  KUČERA, T. Recenze na článek Development of a neural model for forecasting residual chlorine decay - Našiměřice, Czech Republic case study - doktoranda Ing. Gustava Andrese Cuesta Cordoby (Apollo 97000). Brno, ČR: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012.
  Detail

  KUČERA, T.; FUKS, J. Možná rizika plynoucí z dezinfekce pitné vody. TZB- info, 2012, roč. 14., č. 19, s. 1-10. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  KUČERA, T. Recenze na článek Ing. Renaty Biele, Ph.D. - Odstraňování železa a mnaganu ze zdrojů pitné vody (Apollo 101069). Praha: TZB- info, 2012. s. 1 (1 s.).
  Detail

  KUČERA, T. Instrumentace pro analýzu pitné vody. Brno: VUT v Brně, FAST, VHO, 2012. s. 1-51.
  Detail

  BIELA, R.; KUČERA, T.; VOSÁHLO, J. Účinnost sorpčních materiálů při odstraňování arzenu i jiných kovů z vody. SOVAK, 2012, roč. 21., č. 10, s. 18-20. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  KUČERA, T.; VAŠALOVSKÁ, P. Vliv provozních parametrů DAF na separační účinnost procesu. TZB- info, 2012, roč. 14., č. 42, s. 1-9. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

 • 2010

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T.; TŘASOŇOVÁ, P. Hodnocení rizik veřejných vodovodů pomocí softwarové aplikace WaterRisk. In Rizika ve vodním hospodářství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2010. s. 127-132. ISBN: 978-80-7204-703- 1.
  Detail

  KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L. Plány obnovy vodovodních sítí. In Voda Zlín 2010. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2010. s. 125-130. ISBN: 978-80-254-6368- 0.
  Detail

  KUČERA, T. Vodárenství - úprava vody. Vodárenství - úprava vody. 1. Brno: UVHO FAST VUT, 2010. s. 1-73.
  Detail

 • 2009

  HLUŠTÍK, P.; KUČERA, T. Průzkum a vyhodnocení technického stavu stokové sítě v obci Dolní Bojanovice. In Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí. 1. Brno: VUT v Brně FAST ÚVHO, 2009. s. 27-32. ISBN: 978-80-214-3862- 0.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T. Analýza rizik vodárenských systémů. In Provoz vodovodních a kanalizačních sítí. 1. Líbeznice: SOVAK ČR, 2009. s. 47-51. ISBN: 978-80-87140-15- 4.
  Detail

  KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L. Plánování obnovy vodovodních sítí. In AQUA 2009. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 2009. s. 17-24. ISBN: 978-80-227-3157- 7.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TŘASOŇOVÁ, P. Analýza vybraných výkonnostních ukazatelů vodárenských společností v ČR. In Voda Zlín 2009. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2009. s. 15-20. ISBN: 978-80-254-3935- 7.
  Detail

  KUČERA, T. Komplexní metodika ročního plánování obnovy vodovodních sítí. In Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí. 1. Brno: VUT v Brně FAST ÚVHO, 2009. s. 133-138. ISBN: 978-80-214-3862- 0.
  Detail

 • 2007

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T. Method of annual rehab planning of water distribution networks. In LESAM 2007. 1. Lisabon, Portugalsko: IWA, 2007. s. 173-173.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SVOBODA, M.; ŠEBESTA, M. Technický audit vodárenských distribučních systémů. In Voda Zlín 2007. 1. Zlín, ČR: Zlínská vodárenská, a.s., 2007. s. 173-179. ISBN: 978-80-239-8740- 9.
  Detail

 • 2006

  TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-8.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-8.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-8.
  Detail

  KUČERA, T.; RACLAVSKÝ, J.; PRAX, P.; HOLMA, D.; HLUŠTÍK, P. Projekt vodní hospodářství obcí. Projekt vodní hospodářství obcí. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 1-206.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z. Technical audit of the water distribution network. In 5th IWA World Water Congress - Beijing 2006. Benjing, Čína: IWA, 2006. s. 1-8.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z. Technical audit of the water distribution network. Water Science and Technology, 2006, roč. 6, č. 5, s. 129-138. ISSN: 0273- 1223.
  Detail

  KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L. Multi- criteria optimization as a support by the rehabilitation planning of the water mains. In Junior Scientist Conference 2006. Vídeň, Rakousko: TU Wien, 2006. s. 247-248. ISBN: 3-902463-05- 8.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; ADLER, P.; KUČERA, T.; RACLAVSKÝ, J. Vodárenství. Vodárenství. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 1-223.
  Detail

 • 2005

  BERÁNEK, J. a kol. Inženýrské sítě. Brno: VUT v Brně, FAST, 2005. s. 1-183.
  Detail

  TUHOVČÁK, Ladislav; KUČERA, Tomáš; RUČKA, Jan; SVOBODA, Miroslav. The Technical Audit of Water Distribution Network Using Some of Technical Indicators. 2005.
  Detail

  SVOBODA, M.; KUČERA, T. Hodnocení technického stavu vodovodní sítě města Plzně. In Juniorstav 2005. Brno: 2005. s. 180 ( s.)ISBN: 80-214-2830- 9.
  Detail

  KUČERA, T.; MALANÍK, S. Podpora při výběru bezvýkopové technologie sanace trubního vedení. In NO- DIG. Hradec Králové: Česká společnost pro bezvýkopové technologie, 2005. s. 48-53.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Využití metod analýzy rizik pro hodnocení technického stavu vodovodních sítí. In Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2005. s. 133 ( s.)ISBN: 80-01-03272- 8.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Technický audit vodovodní sítě. In VODA ZLÍN 2005. Zlín, Česká republika: 2005. s. 25-31. ISBN: 80-239-4453- 3.
  Detail

 • 2004

  KUČERA, T. The use of multicriteria decision support for annual rehabilitation planning of water. In Juniorstav 2004. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. s. 226 ( s.)ISBN: 80-214-2560- 1.
  Detail

  TUHOVČÁK, L., SVOBODA, M., KUČERA, T., RUČKA, J. Hodnocení technického stavu vodovodních sítí. In Provoz vodovodních a kanalizačních sítí. Praha, Česká republika: SOVAK, 2004. s. 231 ( s.)
  Detail

  KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L. Multi- criteria optimisation for the selection of the right rehab technology for the reconstruction of particular pipe section of water distribution network. In 22nd International NO- DIG Conference and Exihibiton. Hamburg, SRN: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  RACLAVSKÝ, J., KUČERA, T., MALANÍK, S. Současné trendy v navrhování sanačních prací na vodovodních sítích. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno, Česká republika: Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, 2004. s. 391 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., ŠEVČÍK, J. Optimalizace tlakových poměrů vybraných tlakových pásem vodovodní sítě města Liberce. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Brno, Česká republika: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2004. s. 13 ( s.)ISBN: 80-7204-338- 2.
  Detail

  KUČERA, T.; RUČKA, J. Závěrečná fáze testování modulu ARP pro roční plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Brno, Česká republika: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2004. s. 105 ( s.)ISBN: 80-7204-338- 2.
  Detail

  TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Spolehlivost vodovodních sítí jako kritérium pro plánování rekonstrukcí. In Voda Zlín 2004. Zlín: VaK Zlín, 2004. s. 137 ( s.)
  Detail

  KUČERA, T., TUHOVČÁK, L. Využití multikriteriální optimalizace při sestavování krátkodobých plánů rekonstrukcí vodovodních sítí. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno: Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, 2004. s. 266 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

 • 2003

  KUČERA, T., VIŠČOR, P. Multi criteria decision support for annual rehabilitation plans. In The paper deals with the multi-criteria optimisation for annual rehabilitation planning (ARP) of water networks. Drážďany, SRN: Technická univerzita Drážďany, 2003. s. 95 ( s.)ISBN: 3-86005-403- 1.
  Detail

  TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., RUČKA, J., KUČERA, T. Projekt CARE-W - expertní systém pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In 8. konference o bezvýkopových technologiích. Praha, Česká republika: CzSTT, 2003. s. 7 ( s.)
  Detail

  VRBKOVÁ, P., KUČERA, T., BERÁNEK, J. Moduly CARE- W pro dlouhodobé a roční plány rekonstrukcí. In Ztráty vody ve vodárenských distribučních systémech. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 103 ( s.)ISBN: 80-7204-301- 3.
  Detail

  KUČERA, T. Multikriteriální optimalizace při ročním plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Problematika vodního hospodářství 2003. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2003. s. 26 ( s.)ISBN: 80-01-02844- 5.
  Detail

  KUČERA, T., TUHOVČÁK, L. Krátkodobé plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In 5. odborná konference doktorského studia Díl 7 - vodní hospodářství a vodní stavby. VUT v Brně, FAST, Brno: VUT v Brně, FAST, Brno, 2003. s. 87 ( s.)ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

 • 2002

  TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., RACLAVSKÝ, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Spolehlivost úseků vodovodní sítě jako kritérium pro plánování rekonstrukcí. In Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí. Bratislava, Slovenská republika: STU v Bratislavě, KZI, 2002. s. 33 ( s.)ISBN: 80-227-1793- 2.
  Detail

  TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., RACLAVSKÝ, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Spolehlivost úseků vodovodní sítě jako kritérium pro plánování rekonstrukcí. In Aktuálne problémy vodného hospodárstva a obcí. STU Bratislava, KZI, Slovenská Republika: STU Bratislava, KZI, Slovenská Republika, 2002. s. 33 ( s.)ISBN: 80-227-1793- 2.
  Detail