doc. Ing.

Tomáš Kučera

Ph.D.

VHO – docent

+420 541 147 723
tomas.kucera@vut.cz

Odborné zaměření

  • Vodárenství
  • Návrhy a posouzení vodovodních sítí a vodárenských objektů
  • Úprava vody, vodojemy, čerpací stanice
  • Technický audit vodovodů, posouzení rizik vodovodů