prof. RNDr.

Pavla Rovnaníková

CSc.

CHE – profesor

+420 541 147 633
rovnanikova.p@fce.vutbr.cz

Odborné zaměření

  • Chemie stavebních materiálů na bázi cementu.
  • Historická pojiva. Vápenné a vápenopucolánové malty a omítky.
  • Alkalická aktivace aluminosilikátových materiálů.
  • Druhotné suroviny, využití ve stavebnictví. Solidifikace odpadů.