Ing.

Pavel Menšík

Ph.D.

VHK – odborný asistent

+420 541 147 773
mensik.p@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

 • STARÝ, M.; MENŠÍK, P.: SiMVS; SiMVS - Simulační model vodohospodářské soustavy. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)

 • MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: ZFSN; ZFSN - Zásobní funkce soustavy nádrží. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)

 • MARTON, D.; MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: RCPNV; RCPNV Rozdělení a čáry překročení náhodné veličiny. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)

 • MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: OptSoftVS; OptSoftVS - Optimalizační software vodohospodářské soustavy. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)

 • MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: SimSoftVS; SimSoftVS - Simulační software vodohospodářské soustavy. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)

 • DUMBROVSKÝ, M.; MENŠÍK, P.: Dimenzov; Dimenzování záchytných a svodných prvků protierozní ochrany. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)

 • MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: SOMVS; SOMVS - Simulační a Optimalizační Model Vodohospodářské Soustavy. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)

 • ČUPELA, P.; MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: HydroNVS; HydroNVS - Hydroenergetický návrh vodohospodářské soustavy. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)

 • MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: HEFN; HEFN - Hydroenergetická funkce nádrže. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)

 • ČUPELA, P.; MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: ZHNVS; ZHNVS - Zásobní a hydroenergetický návrh vodohospodářské soustavy. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)

 • MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: ZPP Model; ZPP Model. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)

 • MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.: UNCERESERVOIR; UNCERESERVOIR - Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)

 • ČUPELA, P.; MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: OT - SOFT; OT - SOFT. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)

 • KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MENŠÍK, P.: FILTR 1.0; FILTR 1.0. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)

 • MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: HyRes; Operativní řízení hydroenergetické funkce nádrže. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)

 • ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; MENŠÍK, P.: Metodická podpora managementu hrázových systémů; Metodická podpora managementu hrázových systémů. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Žižkova 17 Ústav vodních staveb. (metodika certifikovaná uplatněná)

 • ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; MENŠÍK, P.: Mapa charakteristik hrázového systému; Mapa charakteristik hrázového systému; Mapy pro optimalizaci hrázového systému povodí Horní Moravy. VUT FAST VST , archiv zadavatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; MENŠÍK, P.: Mapa inundačního potenciálu; Mapa inundačního potenciálu; Mapy pro optimalizaci hrázového systému povodí Horní Moravy. VUT FAST VST , archiv zadavatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem)

 • ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; MENŠÍK, P.: Mapa variant úprav hrázového systému; Mapa variant úprav hrázového systému;Mapy pro optimalizaci hrázového systému povodí Horní Moravy. VUT FAST VST , archiv zadavatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem)