Ing.

Pavel Menšík

Ph.D.

VHK – odborný asistent

+420 541 147 773
mensik.p@fce.vutbr.cz

Publikace

 • 2020

  BEDNÁŘ, M.; MENŠÍK, P.; MARTON, D. Designing the operating rules of a reservoir to maximise the financial revenue from a hydropower plant: Case study of Mostiste, Czech Republic. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2020. s. 103-112. ISBN: 978-619-7603-17-0. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2019

  MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; ZACHOVAL, Z.; KOZEL, T.; PASEKA, S. PROJEKT SEDECO - SEDIMENTY A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY VE VZÁJEMNÉM PŮSOBENÍ S POVODNĚMI A SUCHEM V POHRANIČNÍ OBLASTI AT-CZ. In ZBORNÍK PREDNÁŠOK Z IX. KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU - SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ. Bratislava: DALI-BB,s.r.o., 2019. s. 237-243. ISBN: 978-80-89740-21-5.
  Detail

 • 2017

  MENŠÍK, P.; MARTON, D. Hybrid Optimization Method for Strategic Control of Water Withdrawal from Water Reservoir with Using Support Vector Machines. Procedia Engineering, 2017, roč. 2017, č. 186, s. 491-498. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2016

  PASEKA, S.; MARTON, D.; MENŠÍK, P. Uncertainties of reservoir storage capacity during low water period. In SGEM Conference Proceedingsc. International multidisciplinary geoconference SGEM. Hydrology and Water Resources. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 789-796. ISBN: 978-619-7105-61- 2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P. Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat. In XXXV. Přehradní dny 2016 Sborník příspěvků - svazek 1. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 120-127. ISBN: 978-80-01-05969- 2.
  Detail

  MENŠÍK, P.; SOBEK, M. Vliv polohy nádrže v povodí při adaptivním řízení zásobní funkce. Vodohospodářské technicko- ekonomické informace, 2016, roč. 58, č. 6, s. 4-9. ISSN: 0322-8916.
  Detail Odkaz

  MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Alternativní způsob řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období. In XXXV. Přehradní dny 2016, Sborník příspěvků – svazek 1. – témata 1 a 2. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 41-46. ISBN: 978-80-01-05969- 2.
  Detail

  MENŠÍK, P.; PASEKA, S.; MARTON, D. An adaptive algorithm of hybrid optimization method for strategic control of water reservoir with using support vector machines. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Hydrology and Water Resources. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 55-61. ISBN: 978-619-7105-61- 2. ISSN: 1314-2704.
  Detail

 • 2015

  MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Water Management Software for Controlling the Water Supply Function of Many Reservoirs in a Watershed. WATER RESOUR+, 2015, roč. 42, č. 1, s. 133-145. ISSN: 0097-8078.
  Detail Odkaz

  MARTON, D.; MENŠÍK, P.; STARÝ, M. Using Predictive Model for Strategic Control of Multi-reservoir System Storage Capacity. Procedia Engineering, 2015, roč. 2015, č. 119, s. 994-1002. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy. Vodohospodářské technicko- ekonomické informace, 2015, roč. 57, č. 1, s. 2-5. ISSN: 0322- 8916.
  Detail Odkaz

  MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; PASEKA, S. Hydrological Reliability Assessment of Water Management Solution of Reservoir Storage Capacity in Conditions of Uncertainty. In Drought: Research and Science- Policy Interfacing. 1. Leiden, Netherlands: CRC Press Taylor & Francis Group, 2015. s. 377-382. ISBN: 978-1-138-02779- 4.
  Detail Odkaz

  MENŠÍK, P.; MARTON, D.; STARÝ, M. Using Predictive Model for Strategic Control of Multi- reservoir System Storage Capacity. In SGEM Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. Hydrology and Water Resources. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 729-736. ISBN: 978-619-7105-36- 0. ISSN: 1314-2704.
  Detail Odkaz

  JAROŠ, J.; MAREK, J.; MENŠÍK, P. Optimisation of Water Management Systems Using a GPU-Accelerated Differential Evolution. In Proceedings - 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, SSCI 2015. Cape Town: IEEE Computer Society, 2015. s. 1727-1734. ISBN: 978-1-4799-7560-0.
  Detail Odkaz

  SOBEK, M.; MENŠÍK, P. Strategické řízení zásobní funkce fiktivní vodní nádrže. In Zborník príspevkov ze 14. konferencia mladých vodohospodárov. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2015. s. 1-11. ISBN: 978-80-88907-89- 3.
  Detail

  MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P. Analysis of the influence of input data uncertainties on determining the reliability of reservoir storage capacity. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 2015, roč. 63, č. 4, s. 287-294. ISSN: 0042-790X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  MARTON, D.; STARÝ, M.; PASEKA, S.; MENŠÍK, P. Určení hydrologické spolehlivosti vodohospodářského řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat. In Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015. Brno: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, 2015. s. 5-8. ISBN: 978-80-260-8726- 7.
  Detail Odkaz

  MENŠÍK, P.; MARTON, D.; STARÝ, M. Nový přístup k řízení zásobní funkce nádrže v málo vodném období. In Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2015. Brno: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, 2015. s. 9-12. ISBN: 978-80-260-8726- 7.
  Detail Odkaz

 • 2014

  KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; MENŠÍK, P.; NĚMCOVÁ, M.; HRADILOVÁ, I. Odstraňování amoniaku filtračními systémy. In Čištění odpadních vod v horských oblastech 2014. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 25-32. ISBN: 978-80-214-4993- 0.
  Detail

  MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P. Water management solution of reservoir storage function under Water management solution of reservoir storage function under condition of measurement uncertainties in hydrological input data. In 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING AND CONTROL FOR THE WATER INDUSTRY, CCWI2013. Procedia Engineering. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2014. s. 1094-1101. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  MENŠÍK, P.; MARTON, D. Software pro automatizované řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy. In Zborník príspevkov z 13. konferencia mladých vodohospodárov. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2014. s. 1-9. ISBN: 978-80-88907-87- 9.
  Detail

  MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Using Predictive Models of Mean Monthly Flows for Operative Outflows Control from Large Open Reservoirs. In Proceedings ITISE 2014, International work- conference on Time Series. Spain, Granada: Copicentro Granada S. L, 2014. s. 382-395. ISBN: 978-84-15814-97- 9.
  Detail

  MENŠÍK, P.; STARÝ, M.; MARTON, D. Using Predictive Model of Mean Monthly Flows for Large Open Reservoirs Hydropower Control. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2014. s. 1486-1492. ISSN: 1877-7058.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

 • 2012

  MENŠÍK, P.; ČUPELA, P. OPTIMALIZAČNÍ MODEL VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY. In Sborník anotací, Juniorstav 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  MENŠÍK, P.; ČUPELA, P. OptSoftVS: Optimalizační model vodohospodářské soustavy. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2012, roč. 55, č. 9- 10, s. 8-10. ISSN: 0322- 886X.
  Detail

 • 2011

  MENŠÍK, P.; ČUPELA, P. OptSoftVS: OPTIMALIZAČNÍ MODEL VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: 2011. s. 1-9. ISBN: 978-80-88907-76- 3.
  Detail

  MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P. The Influence of Uncertainties in the Calculation of Mean Monthly Discharges On Reservoir Storage. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2011, roč. 59, č. 4, s. 228-237. ISSN: 0042-790X.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  MENŠÍK, P.; ČUPELA, P. STANOVENÍ VELIKOSTI ZÁSOBNÍHO OBJEMU NÁDRŽE SPOLUPRACUJÍCÍ VE VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVĚ PŘI UVAŽOVÁNÍ NEJISTOT ČLENŮ VSTUPNÍCH PRŮTOKOVÝCH ŘAD. In Sborník anotací, Juniorstav 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. s. 1-9. ISBN: 978-80-214-4232- 0.
  Detail

 • 2010

  MENŠÍK, P.; STARÝ, M. SiMVS - SIMULAČNÍ MODEL VODOHOSPODÁŘSKÉ SOUSTAVY. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: 2010. s. 1-13. ISBN: 978-80-88907-73- 2.
  Detail

  MENŠÍK, P. NÁVRH ZÁSOBNÍCH OBJEMŮ NÁDRŽÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH V RÁMCI VODOHOSPODÁŘSKÝCH SOUSTAV. In Sborník anotací, Juniorstav 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2010. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-4042- 5.
  Detail

  MENŠÍK, P.; STARÝ, M. Software pro návrh a přehodnocení zásobních objemů nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářských soustav. In Workshop Adolfa Patery 2010 - Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2010. s. 183-186. ISBN: 978-80-02-02260- 2.
  Detail

 • 2009

  MENŠÍK, P. NÁVRH PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY VE VYBRANÉM POVODÍ. In Sborník anotací, Juniorstav 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2009. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-3810- 1.
  Detail

  MENŠÍK, P. OPTIMALIZACE NÁVRHU SYSTÉMU ZÁSOBENÍ VODOU. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: 2009. s. 1-14. ISBN: 978-80-88907-70- 1.
  Detail

  MENŠÍK, P. Protipovodňová ochrana v povodí řeky Loučky. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2009, roč. 52, č. 1- 2, s. 22-24. ISSN: 0322- 886X.
  Detail

 • 2008

  MENŠÍK, P. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA V POVODÍ ŘEKY LOUČKY. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: 2008. s. 1-9. ISBN: 978-80-88907-64- 0.
  Detail