Ing.

Pavel Menšík

Ph.D.

VHK – odborný asistent

+420 541 147 773
mensik.p@fce.vutbr.cz

Projekty

 • SEDECO - Sediments, ecosystem services and interrelation with floods and droughts in the AT-CZ border region
  Detail

 • Návrh hybridní metody pro řízení zásobní funkce nádrže
  Detail

 • Řízení provozu zásobní funkce soustavy nádrží s použitím optimalizačního modelu
  Detail

 • Zásobní a hydroenergetická funkce soustavy nádrží v podmínkách nejistotou zatížených členů vstupních hydrologických řad
  Detail

 • Simulační model zásobní funkce vodohospodářské soustavy - vývoj softwarové aplikace
  Detail

 • Operativní řízení odtoku vody z nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářské soustavy na základě predikovaných průměrných měsíčních průtoků
  Detail

 • Návrh zásobních objemů nádrží spolupracujících v rámci vodohospodářských soustav při uvažování nejistot členů vstupních průtokových řad
  Detail