Ing.

Pavel Menšík

Ph.D.

VHK – odborný asistent

+420 541 147 773
mensik.p@fce.vutbr.cz

Odborné zaměření

  • Simulační a optimalizační model nádrže a vodohospodářských soustav
  • Řízení zásobní a hydroenergetické funkce nádrže a vodohospodářských soustav
  • Vodohospodářské řešení zásobní a ochranné funkce izolované nádrže a soustavy nádrží
  • Globální optimalizace
  • Programovací jazyky FORTRAN a C#