Ondřej Karásek

CHE – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 638
karasek.o@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity