Ing.

Ondřej Jelínek

Ph.D.

TZB – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 930
jelinek.o@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 108359
Fakultní účet jelinek.o