Oldřich Hlaváček

SPA – prac. děln. povolání


hlavacek.o@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 171115
Fakultní účet hlavacek.o
Správa areálů

prac. děln. povolání

E-mail hlavacek.o@fce.vutbr.cz