doc. Ing. arch.

Naděžda Menšíková

CSc.

ARC – externí zaměstnanec

+420 541 147 435
mensikova.n@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 874
Fakultní účet mensikova.n
Ústav architektury

externí zaměstnanec

E-mail mensikova.n@fce.vutbr.cz
Telefon +420 541 147 435
+420 605 708 144
Místnost E2410  Veveří 331/95, 602 00 Brno