prof. Dr. Ing.

Miloslav Šlezingr

VST – profesor

+420 541 147 758
Miloslav.Slezingr@vut.cz

Výuka

Garantované předměty Akademický rok 2023/24

BRB012 Začleňování staveb do krajiny
DRB028 Stabilita a revitalizace koryt vodních toků
DRB029 Vybrané statě z teorie inženýrských staveb
DR75 Stabilita a revitalizace koryt vodních toků
DR76 Hydrotechnické stavby
DR77 Vybrané statě z teorie inženýrských staveb

Zaměření pedagogické činnosti

  • zajišťování výuky v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech v předmětech :
  • -hydrotechnické stavby I
  • -začleňování staveb do krajiny
  • -provádění staveb
  • -revitalizace vodních toků
  • -abrazní jevy na nádržích
  • -terénní praxe
  • -exkurze