prof. Dr. Ing.

Miloslav Šlezingr

VST – profesor

+420 541 147 758
Miloslav.Slezingr@vut.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity