prof. Dr. Ing.

Miloslav Šlezingr

VST – profesor

+420 541 147 758
Miloslav.Slezingr@vut.cz

Publikace

 • 2022

  ŠLEZINGR, M.; KOŠŤÁLOVÁ, D. Modification of beach shores - stabilization of Hulín area. In Publis ralation and landscape protection - whith environment hand in hand. Brno, CZ: Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czechia, 2022. s. 210-211. ISBN: 978-80-7509-830-6.
  Detail Odkaz

 • 2021

  ŠLEZINGR, M. Example of using probability caculation in water management. In Conference proceeding - Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand ...2021. Brno: Mendel University in Brno, 2021. s. 202-204. ISBN: 978-80-7509-779-8.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Banside trees and shrubs - area Hulin. Journal of Landscape Management, 2021, roč. 12, č. 1, s. 16-19. ISSN: 1804-2821.
  Detail Odkaz

 • 2020

  ŠLEZINGR, M. Proposal of the method of biotechnical stabilization - Hulín Area. In Conference proceeding - Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand ...2020. Brno: Mendel University in Brno, 2020. s. 364-365. ISBN: 978-80-7509-715-6.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J. Assessment of the influence of reservoir slope on its stability. In Conference proceeding - Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand ...2020. Brno: Mendel University in Brno, 2020. s. 74-76. ISBN: 978-80-7509-715-6.
  Detail

 • 2019

  PELIKÁN, P.; ŠLEZINGR, M.; DEUTSCHER, J. Characteristic wave height estimation in the Hulín water reservoir. Journal of Landscape Management, 2019, roč. 10, č. 2/2019, s. 35-36. ISSN: 1804-2821.
  Detail Odkaz

  ARIAS, P.; ŠLEZINGR, M. Forest road in the landscape : Impact on the environment. In Conference proceeding - Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand ...2019. Brno: Mendel University in Brno, 2019. s. 156-161. ISBN: 978-80-7509-659-3.
  Detail Odkaz

  ŠLEZINGR, M.; FERNANDEZ, A.; HARBULÁKOVÁ, V.; PELIKÁN, P. New aspects of shore stabilization. In 11th International Scientific Conference of Civil and Environmental Engineering for PhD. Students and Young Scientists (YS2019). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Slovenská Republika: TUKE Košice, 2019. s. 1-4. ISBN: 978-1-5108-9392-4. ISSN: 1757-8981.
  Detail Odkaz

  ŠLEZINGR, M.; ARIAS, P. Proposal of biotechnical stabilization - area Hulín. In Conference proceeding - Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand ...2019. Brno: Mendelu University in Brno, 2019. s. 295-296. ISBN: 978-80-7509-659-3.
  Detail Odkaz

  HARBULÁKOVÁ, V.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; LECHMAN, M. Upper part of the Topla river - evalution of the density of the river network. In Conference proceeding - Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand ...2019. 2019. s. 453-457. ISBN: 978-80-7509-659-3.
  Detail Odkaz

  ŠLEZINGR, M. Influence of slope gradient on shore stability. In Conference proceeding - Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand ...2019. Brno: Mendelu University in Brno, 2019. s. 206-207. ISBN: 978-80-7509-659-3.
  Detail Odkaz

 • 2018

  ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J. THE RESULT OF THE IGA PROJECT -PRESENTATION 11 OF AN INNOVATIVE CONCEPT OF BANK STABILIZATION (1. Shore damage by waves - assessment of the current state). In Colloquium on Landscape Management 2018. Brno: Tribun EU s.r.o., 2018. s. 11-15. ISBN: 978-80-263-1520-9.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J. THE RESULT OF THE IGA PROJECT -PRESENTATION OF 16 AN INNOVATIVE CONCEPT OF BANK STABILIZATION – (2. Proposal of Biotechnical Stabilization). In Colloquium on Landscape Management 2018. Brno: Tribun EU s.r.o., 2018. s. 16-20. ISBN: 978-80-263-1520-9.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J. The Result of the IGA Project - Presentation of an Innovative Concept of Bank Stabilization - (3. Tracking in 2017 and 2018). In Colloquium on Landscape Management 2018. Brno: Tribun EU s.r.o., 2018. s. 21-24. ISBN: 978-80-263-1520-9.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. OVERVIEW OF UNSUITABLE SHRUBS FOR RIPARIAN VEGETATION. In Colloquium on Landscape Management 2018. Brno: Tribun EU s.r.o., 2018. s. 74-80. ISBN: 978-80-263-1520-9.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. OVERVIEW OF UNSUITABLE TREES FOR RIPARIAN VEGETATION. In Colloquium on Landscape Management 2018. Brno: Tribun EU s.r.o., 2018. s. 82-88. ISBN: 978-80-263-1520-9.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J.; GERNEŠOVÁ, L. The Efficiency of a Simple Stabilization Structure in a Water Reservoir. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2018, roč. 27, č. 2/2018, s. 793-800. ISSN: 1230-1485.
  Detail Odkaz

  UHMANNOVÁ, H.; ŠLEZINGR, M. Unusual tapes (little used) of shore stabilization. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. Mendelova univerzita v Brně: 2018. s. 420-423. ISBN: 978-80-7509-550-3.
  Detail Odkaz

  ŠLEZINGR, M. Bankside trees and shrubs - specifics of the proposal for the vegetation arrangement. E3S Web of Conferences, 2018, roč. 45, č. 2018, s. 1-8. ISSN: 2267-1242.
  Detail Plný text v Digitální knihovně Odkaz

  ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J. The monitoring of selected sources in the administration of the Forests of Brno. E3S Web of Conferences, 2018, roč. 45, č. 2018, s. 1-8. ISSN: 2267-1242.
  Detail Odkaz

  ŠLEZINGR, M.; BLAHUTA, J. HERBAL VEGETATION AS A STABILIZING ELEMENT. In Conference proceeding - Public recreation and landscape protection - whit nature hand in hand! 2018. Public Recreation and Landscape Protection. Brno, Czech Republic: Mendel University in Brno, 2018. s. 201-204. ISBN: 978-80-7509-550-3. ISSN: 2336-6311.
  Detail Odkaz

  ŠLEZINGR, M. Influence of slope on the stability of the bank. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. s. 217-220. ISBN: 978-80-7509-550-3.
  Detail Odkaz

  ŠLEZINGR, M.; GERNEŠOVÁ, L. Stabilizing the banks of the flooded sand pit. In Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand!: Conference proceeding. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. s. 327-330. ISBN: 978-80-7509-550-3.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Use of accompanying vegetation on waterways and reservoirs. Journal of Landscape Management, 2018, roč. 9, č. 1/2018, s. 50-53. ISSN: 1804-2821.
  Detail

 • 2017

  ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J.; GERNEŠOVÁ, L. The Effects of Selected Types of Active Bank Stabilization. In 3rd International Conference on Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, SPACE 2016. Procedia Engineering. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2017. s. 653-659. ISSN: 1877-7058.
  Detail Odkaz

  GERNEŠOVÁ, L.; PELIKÁN, P.; ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J.; BLAHUTA, J. Příklad použití aktivního protiabrazního prvku - dvojitý zápletový plůtek. Vodohospodářské technicko- ekonomické informace, 2017, roč. 59, č. 1/ 2017, s. 12-16. ISSN: 0322-8916.
  Detail Odkaz

  ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K. Grasslands as part of the stabilization of the banks. In Conference proceeding - Public recreation and landscape protection - whit nature hand in hand?. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendel University in Brno, 2017. s. 143-144. ISBN: 978-80-7509-487-2. ISSN: 2336-6311.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Minimalizace ztrát lesní půdy vlivem erozních a abrazních procesů. Lesnická práce, 2017, č. 12/2017, s. 46-47. ISSN: 0322-9254.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Stabilizační a začleňovací stavby. Stabilizační a začleňovací stavby. Brno: Tribun EU, s. r.o., 2017. s. 1-125. ISBN: 978-80-263-1171- 3.
  Detail

  PELIKÁN, P.; ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J. Estimation of characteristic wave height on water reservoir Kolíňany. In WINE 2017. 1st, 2017. Košice, SR: Technical university of Košice, 2017. s. 6-6. ISBN: 978-80-553-2846-1.
  Detail Odkaz

  ŠLEZINGR, M. Problematika stabilizace břehů - základ minimalizace ztrát zemědělské půdy. In Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod záštitou ministra životného prostredia. Manažment povodí a extrémne hydrologické javy. Vyhne, SR: Združenie zamestnávatelov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, 2017. s. 1-4. ISBN: 978-80-89740-16-1.
  Detail Odkaz

  ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K.; UHMANNOVÁ, H. Stabilization of reservoir banks - reed vegetation. In Conference proceeding - Public recreation and landscape protection - whit nature hand in hand?. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. s. 371-373. ISBN: 978-80-7509-487-2. ISSN: 2336-6311.
  Detail

 • 2016

  ŠLEZINGR, M. SOME CAUSES OF REVITALIZATION OF WATERCOURSES. In Coloquium on Landscape Management 2016. Conference proceeding. Brno: Mendel University in Brni, 2016. s. 570-574. ISBN: 978-80-7509-458- 2.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. STABILIZATION OF RESERVOIR BANKS. The importance of reservoir bank stabilization. In Coloquium on Landscape Management 2016. Conference proceeding. Brno: Mendel University in Brno, 2016. s. 575-579. ISBN: 978-80-7509-458- 2.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. DESIGN OF BIOTECHNICAL OFFSHORE STABILIZATION OF BANKS. In Coloquium on Landscape Management 2016. Conference proceeding. Brno: Mendelu University in Brno, 2016. s. 580-583. ISBN: 978-80-7509-458- 2.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Selected Reasons of the Watercourse Revitalization. In Coloquium on Landscape Management 2016. Conference proceeding. Brno: Mendel university in Brno, 2016. s. 564-569. ISBN: 978-80-7509-458- 2.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K.; GERNEŠOVÁ, L. Active antierosion construction. In Conference proceeding Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand ... Public Recreation and Landscape Protection. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendel university in Brno, 2016. s. 14-16. ISBN: 978-80-7509-408-7. ISSN: 2336-6311.
  Detail

  BLAHUTA, J.; GERNEŠOVÁ, L.; ŠLEZINGR, M. Evaluation of the incidence of invasive neophytes the Skalická Morávka NNM. In Conference proceeding Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand ... Public Recreation and Landscape Protection. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendel university in Brno, 2016. s. 63-71. ISBN: 978-80-7509-408-7. ISSN: 2336-6311.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Lowering the water level at the dam reservoir Brno. In Conference proceeding Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand ... Public Recreation and Landscape Protection. Public Recreation and Landscape Protection. Brno: Mendel university in Brno, 2016. s. 102-104. ISBN: 978-80-7509-408-7. ISSN: 2336-6311.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P. Stabilizace břehů za účelem minimalizace ztrát lesní půdy. Zpravy Lesnickeho Vyzkumu, 2016, roč. 61, č. 1/ 2016, s. 74-79. ISSN: 0322-9688.
  Detail Odkaz

  ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J.; GERNEŠOVÁ, L. Stabilization of banks of reservoir in alternatives. In Structural and physical aspcts of construction engineering. Košice: TU Košice, 2016. s. 1-2. ISBN: 978-80-553-2643- 6.
  Detail

 • 2015

  ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J.; GERNEŠOVÁ, L. Protection of Slopes Against Erosion by Flowing Rain Water. In Storm Water Management. Examples from Czech Republic, Slovakia and Poland. Springer Hydrogeology. Switzerland: Springer International Publishing Switzerland 2015, 2015. s. 137-155. ISBN: 978-3-319-25833- 1.
  Detail

  PELIKÁN, P.; ŠLEZINGR, M. Parameters of wind driven waves on Nove Mlyny water reservoir. In 14th International Symposium Water Management and Hydraulic Engineering 2015 (WMHE). WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING. Brno, CZ: Litera Brno, 2015. s. 55-65. ISBN: 978-80-214-5230- 5. ISSN: 2410-5910.
  Detail

  BLAHUTA, J.; GERNEŠOVÁ, L.; ŠLEZINGR, M. The classification gravel- bed sediment of the Svatava river. In Colloquium on Landscape Management 2015. Praha, CZ: ČSSI, 2015. s. 71-76. ISBN: 978-80-87384-07- 7.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K.; GERNEŠOVÁ, L. Woody Plants in Appropriate for riparian vegetation. In Colloquium on Landscape Management 2015. Praha, CZ: ČSSI, 2015. s. 85-87. ISBN: 978-80-87384-07- 7.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Vliv geosyntetických sítí a zastínění na růst travin. In Konference Krajinné inženýrství 2015. Brno, CZ: Knihovnička CZ, Brno, 2015. s. 99-105. ISBN: 978-80-87384-07- 7.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; BLAHUTA, J.; UHMANNOVÁ, H. Influence of stabilization the banks on the quality of water in the reservoir. In Public recreation and landscape protection - with man hand in hand!. 1st Edition, 2015. Brno: Astron studio CZ, Praha, 2015. s. 123-126. ISBN: 978-80-7509-251-9.
  Detail

  BLAHUTA, J.; ŠLEZINGR, M.; GERNEŠOVÁ, L. Habitat mapping NPP Skalická Morávka as a basis for recreational land use. In Public recreation and landscape protection - with man hand in hand!. 1st Edition, 2015. Praha, CZ: Astron studio CZ, Praha, 2015. s. 80-84. ISBN: 978-80-7509-251-9.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; GERNEŠOVÁ, L. Options of ensuring safe use of beach shores. In Public recreation and landscape protection - with man hand in hand!. 1st Edition, 2015. Praha, CZ: Astron studio CZ, Praha, 2015. s. 175-177. ISBN: 978-80-7509-251-9.
  Detail

  TLAPÁK, V.; ŠÁLEK, J.; ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; GERNEŠOVÁ, L. Rainwater management and recreation in mainly agrucultural landscape. In Public recreation and landscape protection - with man hand in hand!. 1st Edition, 2015. Praha, CZ: Astron studio CZ, Praha, 2015. s. 196-200. ISBN: 978-80-7509-251- 9.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; OŠLEJŠKOVÁ, K.; BLAHUTA, J. Species Suitable also for Reclamation, Cover Planting. In Colloquium on Landscape Management 2015. Praha, CZ: ČSSI, 2015. s. 88-90. ISBN: 978-80-87384-07- 7.
  Detail

 • 2014

  ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; GERNEŠOVÁ, L. Bankside trees and shrubs-criteria for the selection of decidous trees. In Sborník přednášek konference s mezinárodní účastí Městské vody 2014. Brno, CZ: ARDEC, s.r.o., 2014. s. 225-228. ISBN: 978-80-86020-79- 2.
  Detail

 • 2013

  ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J.; PILAŘOVÁ, P.; PELIKÁN, P.; FOLTÝNOVÁ, L. Stabilization of slops by means of a reinforced ground construction. In Městské vody 2013. 1. Velké Bílovice, CZ: Ardec s.r.o., 2013. s. 239-244. ISBN: 978-80-86020-77- 8.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Problematika stabilizace paty abrazivního srubu. In Konference krajinné inženýrství 2013. 1. Praha, CZ: Česká společnost krajinných inženýrů, 2013. s. 8-14. ISBN: 978-80-87384-04- 6.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J. EXPERIENCE WITH THE USE OF GEOSYNTHETICS – LOCATION ŠLP, PARTIAL APPLICATIONS IN THE RESERVOIR BILOVEC. In 12. ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY - MALÉ VODNÉ DIELA - KRAJINA A VODA. 1. Bratislava, SK: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava v spolupráci s ELSEWA s.r. o, 2013. s. 123-127. ISBN: 978-80-89385-27- 0.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Základy projektové činnosti- obrazový přehled návrhů stabilizace břehů pomocí břehové armatury. 1. 1. Brno, CZ: Mendelova universita v Brně, 2013. 152 s. ISBN: 978-80-7375-833- 2.
  Detail

  PILAŘOVÁ, P.; PELIKÁN, P.; ŠLEZINGR, M. Influence of geosynthetic material on the growth of grass root system. In Městské vody 2013. 1. Velké Bílovice, CZ: Ardec s.r.o., 2013. s. 240-245. ISBN: 978-80-86020-77- 8.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; MARKOVÁ, J.; PELIKÁN, P. Revitalization of the river- river bank. Adjustments after the flood in 2002. In IX. Karpát medencei Környezettudományi konferencia. 1. Miskolc, Magyarország: Miskolci Egyetem Müszaki Földtudományi Kar, 2013. s. 467-472. ISBN: 978-963-358-032- 5.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; MARKOVÁ, J. Bank stabilization - active antierosin construction. In IX. Kárpát- Medencei Környezettudományi Konferencia. 1. Miskolc, HU: Miskolci Egyetem Müszaki Földtudományi Kar, 2013. s. 473-476. ISBN: 978-80-89385-27- 0.
  Detail

  UHMANNOVÁ, H.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; ŠLEZINGR, M.; SMELÍK, L. Raiwater runoff in the landscape. 1. 1. Brno, CZ: CERM Brno, 2013. 114 s. ISBN: 978-80-7204-842- 7.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Vodní toky. Rozdělení dle charakteru úprav. Vodní toky. Rozdělení dle charakteru úprav. CZ: 2013. s. 1-305.
  Detail

 • 2011

  GALAS, S.; ZELEŇÁKOVÁ, M.; ŠLEZINGR, M. Environmental Risk Assessment in River Catchments. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2011, roč. 20, č. 4A(2011), s. 72-75. ISSN: 1230- 1485.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; FOLTÝNOVÁ, L. POSOUZENÍ STABILIZACE PŘEDPĚSTOVANÝMI TRAVNÍMI KOBERCI. In 10. ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA. STU Bratislava: STU Bratislava, 2011. s. 330-333. ISBN: 978-80-89385-17- 1.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. POSOUZENÍ STAVU NÁPLAVŮ V OBLASTI NOUZOV – HOSTĚNICE NA ŘECE OHŘI. In 10. ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA. STU Bratislava: STU Bratislava, 2011. s. 338-341. ISBN: 978-80-89385-17- 1.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P. Stabilizace břehů vodní nádrže Brno v rekreační oblasti Osada. In Rekreace a ochrana přírody-ruku v ruce?. first edition, 2011. Brno University of Technology,Faculty of civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2011. s. 131-137. ISBN: 978-80-7375-507- 2.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; FOLTÝNOVÁ, L.; PELIKÁN, P. Vliv geosyntetických sítí na růst travin při založení zemního armovaného stabilizačního koberce. Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 6/ 2011, s. 180-182. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Břehový stabilizační armovaný koberec. Vodní hospodářství, 2011, roč. 61, č. 4/ 2011, s. 22-24. ISSN: 1211-0760.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P. Sumarizace fyzikálně-geometrických vlastností povodí Babického (Žilůveckého) potoka. In Rekreace a ochrana přírody-ruku v ruce?. 1. Universitas Mendeliana Brunensis, Brno: Universitas Mendeliana Brunensis, 2011. s. 138-141. ISBN: 978-80-7375-507- 2.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; PELIKÁN, P.; PILAŘOVÁ, P. METODY STANOVENÍ PROGNÓZY PŘETVÁŘENÍ BŘEHŮ VODNÍCH NÁDRŽÍ. In 10. ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA. STU Bratislava: STU Bratislava, 2011. s. 342-348. ISBN: 978-80-89385-17- 1.
  Detail

 • 2009

  ŠLEZINGR, M.; OLBRICHT, V. Metóda stanovenia potenciálnych povodňových škod. In XII. mezinárodní konference - Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství. 1. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2009. s. 145-148. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Biotechnické způsoby stabilizace břehů údolní nádrže Brno. In XII. mezinárodní vědecká konference - Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství. 1. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT V Brně, 2009. s. 189-192. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

 • 2008

  ŠLEZINGR, M. STABILIZACE BŘEHŮ VODNÍCH TOKŮ ZA VYUŽITÍ BIOTECHNICKÉ STABILIZACE. In Lesnícke stavby v krajine a ich rekreačné využitie. 1. Zvolen, SK: TU vo Zvolene, 2008. s. 135-139. ISBN: 978-80-228-1924- 4.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; OLBRICHT, V. METÓDA STANOVENIA POTENCIÁLNYCH POVODŇOVÝCH ŠKOD A MOŽNOSTI JEJ VYUŽITIA V SR. In Lidé, stavby a příroda 2008. 1. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT FAST BRNO, 2008. s. 170-173. ISBN: 978-80-7204-600- 3.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. ŘÍČ!Í TYPY , PRAMENNÁ OBLAST, SOUTOK. In Lidé, stavby a příroda 2008. 1. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT BRNO, 2008. s. 174-178. ISBN: 978-80-7204-600- 3.
  Detail

  ŘÍHA, J.; ŠLEZINGR, M.; DRÁB, A.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; ZACHOVAL, Z.; FOLTÝNOVÁ, L.; DVOŘÁK, L.; ŠIROKÝ, P. VD Nové Mlýny. Odborné vyhodnocení dopadů trvalého snížení hladiny ve střední a dolní nádrži.Část II - rok 2008. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT FAST, 2008. s. 1-134.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; ZELEŇÁKOVÁ, M. SÚČASNÝ STAV V HOD! OTENÍ KVALITY VODY VO VODNÝCH TOKOCH. In Lidé, stavby a příroda 2008. 1. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT BRNO, 2008. s. 196-199. ISBN: 978-80-7204-600- 3.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. REVITALIZAČNÍ ZÁSAHY NA VODNÍCH TOCÍCH. In REVITALIZAČNÍ ZÁSAHY NA VODNÍCH TOCÍCH. x. STU Bratislava, SK: STU Bratislava, 2008. s. 35-38. ISBN: 978-80-227-2979- 6.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. ŘÍČ!Í TYPY , POTOČNÍ KORYTO, STŘEDNÍ TOK. In Lidé, stavby a příroda 2008. 1. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT BRNO, 2008. s. 179-182. ISBN: 978-80-7204-600- 3.
  Detail

 • 2007

  KORYTÁROVÁ, J.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Determination of potential damage to representatives of real estate property in areas afflicted by flooding. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 282-285. ISSN: 0042-790X.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Metoda "Stanovení potenciálních škod"- specifika povodně. In Lidé, stavby a příroda 2007. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM s.r.o., 2007. s. 216-218. ISBN: 978-80-7204-545- 7.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Povodeň Pohořelice 2006 - Aplikace metody "Stanovení potenciálních škod". 2007, roč. 5/ 2007, č. 3, s. 2-6.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Protipovodňová ochrana v krajině- ekonomická hlediska návrhu. In VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. 5/ 2007. Košice, SK: Technická universita, 2007. s. 229-232. ISBN: 978-80-8073-791- 7.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Přirozené procesy samočištění ve vodních tocích. In VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach. 5/ 2007. Košice, Sk: TU Košice, 2007. s. 225-228. ISBN: 978-80-8073-791- 7.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; ŠLEZINGR, M. Practical Using of Methodology of the Potential Flood Loss Assessment. In Wasserbauliche Mitteilungen, Heft 35. Dresden: Selbstverlag der Technischen Universität Dresden, 2007. s. 235-240. ISBN: 978-3-86005-571- 7.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; KORYTÁROVÁ, J. Practical Using of Methodology of the Potential Flood Loss Assesment. In Wasserbaukolloquium 2007. Dresden: TU Dresden, 2007. s. 235-240. ISBN: 978-3-86005-571- 7.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Suchá nádrž na Šumickém potoce. Stavební obzor, 2007, roč. 16, č. 6/ 2007, s. 186-188. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Protipovodňová ochrana v povodí - modifikace grafů poškození typových objektů. In 7.konferencia s medzinárodnou účasťou "Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia". Bratislava: STU Bratislava, 2007. s. 77-80. ISBN: 978-80-227-2729- 7.
  Detail

  KORYTÁROVÁ, J.; AIGEL, P.; HANÁK, T.; HROMÁDKA, V.; MARKOVÁ, L.; PUCHÝŘ, B.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H.; TICHÁ, A. Povodně a nemovitý majetek v území. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení FAST VUT v Brně. Práce a studie Ústavu stavební ekonomiky a řízení FAST VUT v Brně. Brno: CERM, 2007. 181 s. ISBN: 978-80-7204-573- 0.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; ÚRADNÍČEK, L. Stabilizace břehů. FAST VUT. FAST VUT. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT BRNO, 2007. 210 s. ISBN: 978-80-7204-550- 1.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Návrh úpravy hráze šumického rybníka, podklady pro předběžné ekonomické hodnocení. In Sympozuim hydrotechniků 14.-.15. května 2008. sborník příspěvků. Praha: ČVUT FAST Praha, 2007. s. 123-126. ISBN: 978-80-01-03681- 5.
  Detail

 • 2006

  ŠULC, V. Návrh odběrného objektu úpravny vody v Petrohradě - variantní studie. In Juniorstav. neu. Brno: VUT Brno, 2006. s. 185-190. ISBN: 80-214-3111- 3.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; ŠULC, V. Návrh odběrného objektu úpravny vody v Petrohradě- variantní studie. In Juniorstav 2006. díl 5: Vodní hospodářství a vodní stavby. Brno: CERM Brno, 2006. s. 185-194. ISBN: 80-214-3111- 3.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Návrh stabilizace za využití armované zemní konstrukce oblast Osada-špice na ú.n. Brno-stav 10/ 2006. In Lidé, stavby a přehrady. sešit 10. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM Brno, 2006. s. 33-36. ISBN: 80-7204-475- 3.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Riziková analýza záplavových území- stanovení potenciálních škod. In Konference krajinné inženýrství 2006. Praha: ČSSI Pardubice, 2006. s. 68-73. ISBN: 80-903258-5- 8.
  Detail

  ŠULC, V.; ŠLEZINGR, M. Návrh odběrného objektu úpravny vody v Petrohradě- variantní studie. In Juniorstav 2006. díl 5. Brno: CERM Brno, 2006. s. 185-190. ISBN: 80-214-3111- 3.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Aplikace metody "Stanovení potenciálních škod" Pohořelice 2006. In Lidé, stavby a příroda 2006. sešit 10. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: Cerm Brno, 2006. s. 185-189. ISBN: 80-7204-475- 3.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Návrh stabilizace břehů armovanou konstrukcí. Stavební obzor, 2006, roč. 15, č. 5/ 2006, s. 153-155. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Využití topolu černého ve vodním hospodářství. In mezinárodní vodohospodářské kolokvium v rámci konference Lidé, stavby a příroda 2006. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: CERM Brno, 2006. s. 65-67.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Stabilizace břehů- užití netradičních stabilizačních metod. In Jubilejné XXX. priehradné dni 2006. Piešťany, SK: SVP Piešťany, 2006. s. 283-286.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Experimentální plochy na údolní nádrži Brno- celkový přehled. In Lidé, stavby a příroda 2006. sešit 10. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: Cerm Brno, 2006. s. 37-40. ISBN: 80-7204-475- 3.
  Detail

 • 2005

  ŠLEZINGR, M. Dílčí úpravy metodik stanovení potenciálních povodňových škod. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: M. Šlezingr, 2005. s. 30-31.
  Detail u autora

  ŠLEZINGR, M. Brněnská přehrada - Hlavní problémy tohoto vodního díla-hráz,stabilita břehů, sedimenty. 2005, roč. 2005, č. 3/ 2005, s. 4-10.
  Detail

  ŠLEZINGR, Miloslav. Problematika výběru experimentální plochy. In Lidé, stavby a příroda 2005. CERM. Brno: CERM, 2005. s. 63-68. ISBN: 80-7204-415- X.
  Detail

  ŠLEZINGR, Miloslav. Experimentální plocha Bílovec - dílčí výsledky k 30.10. 2005. In Lidé, stavby a příroda 2005. Cerm. Brno: CERM, 2005. s. 68-73. ISBN: 80-7204-415- X.
  Detail

  ŠLEZINGR, Miloslav. Poldr u Pohořelic. In Lidé, stavby a příroda 2005. CERM. Brno: CERM, 2005. s. 128-132. ISBN: 80-7204-415- X.
  Detail

  ŠLEZINGR, Miloslav; UHMANNOVÁ, Hana. Stanovení škody - vzorová oblast "Pohořelice". In Lidé, stavby a příroda 2005. CERM. Brno: CERM, 2005. s. 132-139. ISBN: 80-7204-415- X.
  Detail

  ŠLEZINGR, Miloslav. Biotechnická stabilizace - problematika úpravy stabilizovaného svahu. In neuvedeno. neu. Brno: ÚVST, 2005. s. 24-28.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Vliv kořenových systémů dřevin na opevnění břehů. In Sborník příspěvků. Sekurkon. Malenovice: Sekurkon Praha, 2005. s. 128-133. ISBN: 80-86604-21- 7.
  Detail

  ŠLEZINGR, Miloslav. Využití armovaných zemních konstrukcí. In Sborník příspěvků. CICERO. Piešťany: Slovenský plavební kongres, 2005. s. 122-129.
  Detail

  ŠLEZINGR, Miloslav. Salix fluviatilis a její význam v rámci stabilizace břehů. In Řční krajina 3. UPOL. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 315-321. ISBN: 80-244-1162- 8.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; TVRZNÍKOVÁ, M.; ŠULC, V. Návrh čerpací stanice pro Petrohrad. neuvedeno. n. Brno: ÚVST, 2005. s. 1-50.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Stabilizace říčních ekosystémů. c. c. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. 354 s. ISBN: 80-7204-403- 6.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Biotechnická stabilizace břehových území. 2005, roč. XXXIX, č. 1/ 2005, s. 40-44.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Brněnská přehrada - historie a současnost. Zpravodaj ČSSI. neu. Brno: neuvedeno, 2005. s. 4-10.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Brněnská přehrada - historie a současnost část IV. neuvedeno. Brno: ČSSI - zpravodaj, 2005. s. 2-6.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Brněnská přehrada - historie a současnost část II. Zpravodaj českého svazu stavebních inženýrů. neu. Brno: ČSSI, 2005. s. 13-20.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Brněnská přehrada - historie a současnost. Zpravodaj. neuvedeno. Brno: Zpravodaj ČSSI, 2005. s. 3-11.
  Detail

  ŠLEZINGR, Miloslav; UHMANNOVÁ, Hana. Ukázka výběru vhodné geosyntetické sítě. In Lidé, stavby a příroda 2005. CERM. Brno: CERM, 2005. s. 73-77. ISBN: 80-7204-415- X.
  Detail

 • 2004

  ŠLEZINGR, M. Biotechnické způsoby ochrany břehů vodních nádrží. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: Ústav vodních staveb, 2004. s. 38 ( s.)
  Detail xz

  ŠLEZINGR, M. Břehová abraze. 1. vydání. 1. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004. 160 s. ISBN: 80-7204-342- 0.
  Detail xz

  Miloslav Šlezingr. Využití geosyntetických stabilizačních sítí vr vodním hospodářství. In 4. Vodohospodářská konference 2004. Brno: CERM, 2004. s. 472 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail Knihovny, u autora

  Miloslav Šlezingr. Stabilizace břehových území - lokalita Kostelec. In 4. Vodohospodářská konference 2004. Brno: CERM, 2004. s. 494 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail u autora

  Miloslav Šlezingr. Contribution to issue of renewal of natural vegetation around rivers. In River restoration and enviromental education experience in Europe. Manlleu: M. Šlezingr, 2004. s. 40-45.
  Detail u autora

  Miloslav Šlezingr. Functions of bankside trees and shrubs. In 11th Magdeburger Seminar. Lipsko: 2004. s. 287 ( s.)ISBN: 0948- 9452.
  Detail u autora

  ŠLEZINGR, M. Vliv vegetačního doprovodu na stabilitu břehu. In 50 rokou prevádzky Vážskej kaskády. Piešťany: 2004. s. 265 ( s.)
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Vliv vegetačního doprovovdu na stabilitu břehu. In 50 rokov prevázky II. Vážskej kaskády hať Trenčianske Biskupice. Trenčín: Pobočka Slovenskej energetickej vedeckotechnickej spoločnosto pri SE-VE, Trenčín, 2004. s. 265-268.
  Detail xy

  ŠLEZINGR, M. Function of bankside trees and shrubs - pre design of the bankside vegetation. In 11 th Magdeburg Seminar on Waters in Central and Eastern Europe. Leipzig - Germany: UFZ - bericht Nr. 18/ 2004, 2004. s. 287-288.
  Detail xx

  ŠLEZINGR, M. Methology of determination potencial flood damages - basic informations. In 11 th Magdeburg Seminar on Waters in Central and Eastern Europe. Leipzig - Germany: UFZ - bericht Nr. 18/ 2004, 2004. s. 289 ( s.)
  Detail xy

  ŠLEZINGR, M. Contribution to issue of renewal of natural vegetation around rivers. In River restoration and environmental education experiences in Europe. Catalonia - Spain: Centre d estudis dels rius mediterrenis, 2004. s. 40-45.
  Detail xx

  ŠLEZINGR, M. Stabita břehů údolních nádrží. In Sympozium kateder hydrotechniky, hydrauliky a hydrologie 2004. Praha 2004: ČVUT Praha, 2004. s. 69-75. ISBN: 80-01-02997- 2.
  Detail xx

  ŠLEZINGR, M. Využití geosyntetických stabilizačních sítí ve vodním hospodářství. In 4. VODOHOSPODÁŘSKÁ KONFERENCE 2004. Brno: Ústav vodních staveb, 2004. s. 472-473. ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Stabilita břehových území - lokalita Kostelec. In 4. VODOHOSPODÁŘSKÁ KONFERENCE 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 474-478. ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Problematika protipovodňové ochrany- stanovení potenciální výše škod. In Vplyv antropogennej činnosti na vodný režim nížinného uzemia, Zemplínská Šírava, 2004. neuvedeno. 2004. s. 27-32.
  Detail

  ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Metodology of determination potencial flood damages- basic informations. In 11th. Magdegurg Seminar, Leipzig, 2004. neuvedeno. Magdeburg: neuvedeno, 2004. s. 58-64.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Dílčí úpravy metodiky stanovení potenciálních povodňových škod. In International Watermanagement Colloquy, Brno, 2004. neuvedeno. Brno: Ústav vodních staveb FAST VUT v Brně, 2004. s. 30-31.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Činitelé způsobující vznik abraze. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: Ústav vodních staveb, 2004. s. 9-11.
  Detail xz

  ŠLEZINGR, M. Dílčí úpravy metodiky stanovení potenciálních povodňových škod. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: Ústav vodních staveb, 2004. s. 30-31.
  Detail yz

 • 2003

  ŠLEZINGR, M. Use of Accompanying Vegetation on Waterways. In International kolokvium. Brno: ÚVST FAST, 2003. s. 51-52.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Břehová abraze. Zdeněk Novotný. Zdeněk Novotný. Brno: Zdeněk Novotný, 2003. 156 s. ISBN: 80-86510-75- 1.
  Detail Univerzitní knihovna, archiv autora

  ŠLEZINGR, M. Vegetační doprovod vodních toků a nádrží. CERM. CERM. ss: Vegetační doprovod vodních toků a nádrží, 2003. 4 s. ISBN: 80-7204-269- 6.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Bankside trees and shrubs. CERM. CERM. Brno - Wien: Bankside trees and shrubs, 2003. 5 s. ISBN: 80-7204-307- 2.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Aplikovaná a krajinná ekologie. první. první. Brno: Akademické nakladetelství CERM, 2003. 70 s. ISBN: 80-214-2508- 3.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Revitalizace vodních toků. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Podbanské: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2003. s. 208 ( s.)ISBN: 80-227-1971- 4.
  Detail jjj

  ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Metodika stanovení potenciálního poškození objektů. 1. vydání. Brno: Jaromír Říha, 2003.
  Detail sss

  ŠLEZINGR, M. Vergleichungsanalyse der Eignung einer Uferbefestigung. In Tagungsband. neu. Dresden: IWD, 2003. s. 88-92.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Činitelé způsobující vznik abraze. In 3. Vodohospodářská konference 2003. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2003. s. 91 ( s.)ISBN: 80-86433-26- 9.
  Detail Knihovny

  ŠLEZINGR, M. Special Arrangement of Bankside Trees and Shrubs. In International kolokvium. Brno: ÚVST FAST, 2003. s. 48 ( s.)
  Detail

 • 2002

  ŠLEZINGR, M. Projekt posouzení vlivu vegetačního doprovodu na zvýšení stability břehů údolních nádrží se zaměřením na revenci vzniku a rozvoje břehové abraze. neuvedeno. neu. Brno: ÚVST, 2002. s. 2-49.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Postup abraze na údolní nádrži Brno v letech 1989 až 2001. In Konference s mezinárodní účastí. neu. Bratislava: Cicero, 2002. s. 264-268.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Bank Erosion - prognosis of the retreat of bank line of reservoirs. 2002, roč. 50, č. 4, s. 311-319.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Ufer begleitende Vegetation. In Die Elbe - neue Horizonte des Flussgebiettsmanagements. Teubner. Magdeburg: UFZ, 2002. s. 203-205. ISBN: 3-519-00420- 8.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Prezentace metody posouzení stávajícího stavu vegetačního doprovodu. In Zborník prednášok 5. sekcia: Enviromentálne inžinierstvo. neu. Košice: Stavebná fakulta TU Košice, 2002. s. 50-53. ISBN: 80-7099-811- 3.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Aplikovaná krajinná ekologie. In Aplikovaná krajinná ekologie. I. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 1-69. ISBN: 80-214-2508- 3.
  Detail

  PODSEDNÍK, O., MALEŇÁK, J. Vodní stavby I. In Vodní stavby I. skriptum, I. svazek. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. s. 60 ( s.)ISBN: 80-214-2165- 7.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Vegetační doprovod vodních toků a nádrží. CERM. CERM. Brno: 2002. 130 s. ISBN: 80-7204-269- 6.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Abrasion der Ufer. Abrasion der Ufer. Amaprint. Brno - Dresden: Abrasion der Ufer, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 60-214-2206- 8.
  Detail Univerzitní knihovna

  JANDORA, J., ŘÍHA, J., STARA, V., ŠLEZINGR, M. Problems and methods of solution of reservoir bank erosion. In International Sympozium on Reservoir Management. International Sympozium on Reservoir Management. Iguassu, Brazil: Brazilian Committee on Dams, 2002. s. 729 ( s.)
  Detail

 • 2001

  ŠLEZINGR, M. Teorie stresu a její aplikace na úrovni krajinných systémů. In Enviromentálne aspekty navrhovania a prevádzky nádrží a priehrad. Podbánské: ASCO Bratislava, 2001. s. 227-230. ISBN: 80-88820-18- 9.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Ochrana břehů pomocí hydroosevu. In Vplyv antropogennej činnosti na vodný režim nížinného územia. Bratislava: SAV, 2001. s. 133-135. ISBN: 80-968480-2- X.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Vliv antropogenní činnosti na vznik a rozvoj břehové abraze. In Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia. Bratislava: SAV, 2001. s. 136-137.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Ovlivnění jakosti vody skladbou vegetačního doprovodu. In Vliv vegetačního doprovodu na kvalitu vody v recipientu. Brno: VUT Brno, 2001. s. 18-23. ISBN: 80-214-2009- X.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Příklady preventivní stabilizace břehů nádrží. In Posouzení vlivu vegetačního doprovodu... Brno: ECOM publishing, s.r.o., 2001. s. 30-33. ISBN: 80-86433-06- 4.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Biotechnické způsoby stabilizace břehů údolních nádrží. In Posouzení vlivu vegetačního doprovodu... Brno: ECON publishing s.r.o., 2001. s. 24-29. ISBN: 80-86433-06- 4.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Prognosis of the retreak of bank line of dam reservoirs - method for determination the "abrasion terminal line". In International watermanagement colloquy. Brno: VUT Brno, 2001. s. 153-158. ISBN: 80-214-2033- 2.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Ovlivnění jakosti vody skladbou vegetačního doprovodu. In Brno: 2001. s. 1-4.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Současný stav řešené problematiky (břehová abraze). In Posouzení vlivu vegetačního doprovodu... Brno: ECON publishing s.r.o., 2001. s. 6-13. ISBN: 80-86433-06- 4.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Řešení grantového projektu GAČR 103/01/ 0063 v roce 2001. In Posouzení vlivu vegetačního doprovodu... Brno: ECON publishing,s.r.o., 2001. s. 4-5. ISBN: 80-86433-06- 4.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Podstata samočistící schopnosti toků. In Vliv vegetačního doprovodu na kvalitu vody v recipientu. Brno: VUT Brno, 2001. s. 24-31. ISBN: 80-214-2009- X.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Příspěvek k problematice zajištění stability břehů vodních cest. In Plavební dny 2001. Praha: Nakladatelství T, 2001. s. 201-203. ISBN: 80-86243-02- 8.
  Detail

 • 2000

  a kol. Planned Protection of Water in the River Dyje Basin. VKMO, s.r.o., 2000.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Vliv vegetačního doprovodu na kvalitu vody v recipientu - PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA K OPONENTNÍMU ŘÍZENÍ. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2000. s. 1-56.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Elektrický pohon lodí na údolní nádrži Brno. In Plavební dny. Praha: Nakladatelství T, 2000. s. 201-203. ISBN: 80-86243-02- 8.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Příspěvek k problematice ústupu břehové čáry. In Přehradní dny 2000. Karlovy Vary: Český přehradní výbor, 2000. s. 313-317.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Podzemní stavby-charakter, rozdělení. Estavela, 2000, roč. 1, č. 4, s. 25 ( s.)ISSN: 1212- 396X.
  Detail

 • 1999

  ŠLEZINGR, M. The contribution solving the problem of securing bank stabilisation of valley reservoir. In XI. mezinárodní vědecká konference, sekce - vodní hospodářst. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 1999. s. 73-76.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Pozvánka na XI. mezinárodní vědeckou konferenci v Brně. 1999, roč. 3, č. 9, s. 15-16.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Zapomenutý projekt století?. Projekt, 1999, roč. 3, č. 2, s. 14 ( s.)ISSN: 1211- 9490.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Změna kvality vody v závislosti na stavu vegetačního doprovodu vodních toků. Estavela, 1999, roč. I., č. 3, s. 5 ( s.)ISSN: 1212- 396X.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. 60 let provozu Brněnské přehrady. Projekt, 1999, roč. 3, č. 4, s. 17 ( s.)ISSN: 1211- 9490.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. NÁVRH OBECNÉ METODIKY PRO SESTAVOVÁNÍ MATEMATICKÝCH MODELŮ. In MONITORING JAKOSTI VODY. 1. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: ÚVST, 1999. s. 93-99.
  Detail

 • 1998

  ŠLEZINGR, M. Specifika lodní dopravy na Brněnské přehradě. In Priehradné dni 1998. Košice: Ministerstvo puodohospodárstva SR, 1998. s. 148 ( s.)
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Vliv vegetačního doprovodu na obnovu a stabilizaci říčních ekosystémů. In Kvalita vod 98. Brno: NOEL 2000, 1998. s. 105 ( s.)ISBN: 80-86020- 2.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Vliv lodní dopravy na Brněnské přehradě na vznik a vývoj abraze břehů. In Priehradné dni 1998. Košice: Ministerstvo puodohospodárstva SR, 1998. s. 154 ( s.)
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Podzemní garáže - nejvhodnější řešení?. Projekt, 1998, roč. 2, č. 2, s. 23 ( s.)ISSN: 1211- 9490.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Deset dní, které otřásly severní Moravou. Projekt, 1998, roč. 2, č. 4, s. 7 ( s.)ISSN: 1211- 9490.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Brněnská přehrada. a. a. Brno: VUT Brno, 1998. 84 s.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Stabilizace části břehů Brněnské přehrady. Vodohospodářské technicko- ekonomické informace, 1998, roč. 40, č. 5, s. 157 ( s.)ISSN: 0322- 8916.
  Detail

  ŘÍHA, J.; ŠLEZINGR, M. Spolupráce Ústavu vodních staveb VUT FAST se zahraničními sesterskými vodohospodářskými pracovišti. Události na VUT v Brně, 1998, roč. 8, č. 8; 9, s. 13-13. ISSN: 1211- 4421.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Stabilizace části břehů Brněnské přehrady. Estavela, 1998, roč. 1, č. 5, s. 157 ( s.)ISSN: 1212- 396X.
  Detail

 • 1997

  ŠLEZINGR, M. Průplav Dunaj-Odra- Labe. Vodní hospodářství, 1997, č. 1/ 97, s. 37-40. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Vliv vegetačního doprovodu nádrží na abrazi břehů - Příklad Brněnské nádrže. Stavební obzor, 1997, roč. 6, č. 8, s. 242 ( s.)ISSN: 1210- 4027.
  Detail

 • 1996

  ŠLEZINGR, M. Ukázka využití klasifikace vodních toků. In Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia. Bratislava: SvF STU Bratislava, Katedra hydrotechniky, 1996. s. 65 ( s.)
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Návrh předběžného hodnocení vodního toku. In Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia. Bratislava: SvF STU Bratislava, Katedra hydrotechniky, 1996. s. 61 ( s.)
  Detail

 • 1995

  ŠLEZINGR, M. Důležitost ekologického vzděláníbudoucích absolventů technických vysokých škol. In Sborník přednášek. Brno: BVV, 1995. s. 2-50.
  Detail

 • 1994

  ŠLEZINGR, M. Návrh obnovy říčních ekosystémů formou řízené tvorby výmolů v nevhodně upravených říčních korytech. In Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia. Bratislava: Slovenská vodohospodárská spoločnosť a KH SvF STU, 1994. s. 214 ( s.)
  Detail

  ŠLEZINGR, M. Prezentace návrhu úpravy řeky Veličky ekobiologickými metodami. In Vplyv vodohosp. stavieb na tvorbu a ochranu živ. prostredia. Bratislava: Slovenská vodohospodárská spoločnosť a KH SvF STU, 1994. s. 220 ( s.)
  Detail

 • 1989

  PODSEDNÍK, O.; ŠLEZINGR, M.; UHMANNOVÁ, H. Stabilita říčních koryt a jejich ochranných hrází - tvorba výmolů v obloucích. Stabilita říčních koryt a jejich ochranných hrází - tvorba výmolů v obloucích. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební: FÚ 43: Stabilita říčních koryt a jejich ochranných, 1989.
  Detail