prof. Dr. Ing.

Miloslav Šlezingr

VST – profesor

+420 541 147 758
Miloslav.Slezingr@vut.cz

Projekty

 • Stabilizace břehů za využití vlnolamů
  Detail

 • Tvorba multimediálního studijního materiálu "Proudění v systémech říčních koryt"
  Detail

 • Stabilizace břehů
  Detail

 • GA103/04/0731, Vliv spolupůsobení kořenových systémů dřevin a armovaných zemních konstrukcí na stabilitu břehů
  Detail

 • GA103/01/0063, Projekt posouzení vlivu vegetačního doprovodu na zvýšení stability břehů údolních nádrží se zaměřením na prevenci vzniku a rozvoje břehové abraze
  Detail