prof. Dr. Ing.

Miloslav Šlezingr

VST – profesor

+420 541 147 758
Miloslav.Slezingr@vut.cz

Odborné zaměření

  • -oblast úprav vodních toků a navrhování jezů
  • -revitalizace vodních toků
  • -návrh a posouzení vegetačního doprovodu vodních toků a nádrží
  • -posouzení a návrh stabilizace břehů nádrží
  • -aplikovaná a krajinná ekologie