prof. Dr. Ing.

Miloslav Šlezingr

VST – profesor

+420 541 147 758
Miloslav.Slezingr@vut.cz

Další informace

  • Podrobnosti viz : http://vst.fce.vutbr.cz/zamestnanci/slezingr/default.html
  • -koordinační činnost programu mezinárodní výměny studentů a přednáškových pobytů pedagogů ERASMUS – SOCRATES pro vodní hospodářství a vodní stavby
  • -studentská tvůrčí činnost (STČ)
  • -univerzita třetího věku – přednáškové cykly vodní hospodářství a vodní stavby
  • -oborová pedagogická rada
  • -posudková činnost v oblasti stability břehů nádrží a vegetačního doprovodu vodních toků