Ing. arch.

Marcela Uřídilová

ARC – externí zaměstnanec

+420 541 147 435
uridilova.m@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 58399
Fakultní účet uridilova.m
Ústav architektury

externí zaměstnanec

E-mail uridilova.m@fce.vutbr.cz
m.uridilova@seznam.cz
Telefon +420 541 147 435
Místnost E2410  Veveří 331/95, 602 00 Brno