JUDr.

Marcela Janulíková

ZAO – externí zaměstnanec

+420 541 147 152
janulikova.m@fce.vutbr.cz

Odborné zaměření

  • právní agenda