JUDr.

Marcela Janulíková

ZAO – externí zaměstnanec

+420 541 147 152
janulikova.m@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 1872
Fakultní účet janulikova.m
Zaměstnanecké oddělení

externí zaměstnanec

E-mail janulikova.m@fce.vutbr.cz
Telefon +420 541 147 152
+420 541 147 152
Místnost A330 Veveří 331/95, 602 00 Brno