Libor Danihelka

SPA – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 705
danihelka.l@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity