RNDr.

Květoslava Prudilová

MAT – odborný asistent

+420 541 147 617
prudilova.k@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity