RNDr.

Květoslava Prudilová

MAT – odborný asistent

+420 541 147 617
prudilova.k@fce.vutbr.cz

Publikace

 • 2009

  ŠAFAŘÍK, J.; ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; ROUŠAR, J. Multimediální sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie, pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2009.
  Detail

  BULANTOVÁ, J.; HON, P.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J.; ROUŠAR, J.; ROUŠAROVÁ, V.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ZRŮSTOVÁ, L. Deskriptivní geometrie, verze 3.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2009.
  Detail

 • 2008

  HŘEBÍČKOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H. Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. ISBN: 978-80-7204-607-2.
  Detail

 • 2007

  ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J. Úlohy v kosoúhlém promítání. 2007.
  Detail

  ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J. Úlohy o přímkových plochách. 2007.
  Detail

  ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J.; ROUŠAR, J.; ROUŠAROVÁ, V.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J. Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro 1. ročník Fakulty stavební VUT v Brně. 2007.
  Detail

  PŘIBYL, O.; TRYHUK, V.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K.; ŠAFAŘÍK, J. Vyrovnávací kurzy z matematiky a deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně. In 2007. ISBN: 80-214-2741- 8.
  Detail

  KOUTKOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K. Sbírka příkladů z matematiky III. Brno: CERM, 2007. s. 1-66.
  Detail

 • 2006

  PUCHÝŘOVÁ, J. Úlohy v kosoúhlém promítání. 2006.
  Detail

  DANĚČEK, J.; DLOUHÝ, O.; KOUTKOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K.; SEKANINOVÁ, J.; SLATINSKÝ, E. Sbírka příkladů z matematiky I. 2006. Česká republika: Akademické nakl. CERM Brno, 2006. s. 1-111. ISBN: 80-7204-467- 2.
  Detail

  PUCHÝŘOVÁ, J.; BULANTOVÁ, J.; ZRŮSTOVÁ, L.; PRUDILOVÁ, K. Úlohy o přímkových plochách. Brno: 2006.
  Detail

 • 2005

  ZRŮSTOVÁ, L.; PRUDILOVÁ, K.; ŠAFAŘÍK, J. Podpora výuky deskriptivní geometrie pro denní i dálkové studium. In Sborník příspěvků XXIII. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu. 2005. ISBN: 80-85960-92- 3.
  Detail

 • 2004

  PRUDILOVÁ, K.; ROUŠAR, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ROUŠAROVÁ, V. Deskriptivní geometrie pro 1. ročník kombinovaného studia , Speciální příklady, modul 10. Fakulta stavební VUT v Brně, 2004.
  Detail

  PRUDILOVÁ, K., ROUŠAROVÁ, V. Deskriptivní geometrie , Lineární perspektiva, modul 7. Fakulta stavební VUT v Brně: Fakulta stavební VUT v Brně, 2004.
  Detail

  BULANTOVÁ, J., HON, P., PRUDILOVÁ, K., PUCHÝŘOVÁ, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J., ROUŠAR, J., ROUŠAROVÁ, V., ŠAFAŘÍK, J., ŠAFÁŘOVÁ, H., ZRŮSTOVÁ, L. Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia. Fakulta stavební VUT v Brně: Fakulta stavební VUT v Brně, 2004.
  Detail

  PRUDILOVÁ, K., ROUŠAR, J., ROUŠAROVÁ, V., ŠAFAŘÍK, J. Deskriptivní geometrie pro 1. ročník kombinovaného studia, Středové promítání, modul 9. Fakulta stavební VUT v Brně, 2004.
  Detail

  PRUDILOVÁ, K., ŠAFÁŘOVÁ, H. Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia , Kuželosečky, modul 2. Fakulta stavební VUT v Brně: Fakulta stavební VUT v Brně, 2004.
  Detail

 • 2002

  MOLL, I., PRUDILOVÁ, K., PUCHÝŘOVÁ, J., ROUŠAR, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J., SLATINSKÝ, E., SLEPIČKA, P., ŠAFAŘÍK, J., ŠAFÁŘOVÁ, H., ŠVEC, M., ROUŠAROVÁ, V., TOMEČKOVÁ, J. 2002.
  Detail

 • 2001

  PRUDILOVÁ, K., SEKANINOVÁ, J., SLATINSKÝ, E. Sbírka příkladů z matematiky III. 2001.
  Detail

 • 2000

  PRUDILOVÁ, K. Sbírka příkladů z matematiky I. 2000.
  Detail

  DANĚČEK, J.; DLOUHÝ, O.; KOUTKOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K.; SEKANINOVÁ, J.; SLATINSKÝ, E. Sbírka příkladů z matematiky I. Sbírka příkladů z matematiky I. 2000. Česká republika: Akademické nakl. CERM Brno, 2000. ISBN: 80-7204-163- 0.
  Detail

 • 1999

  PRUDILOVÁ, K., ŠAFÁŘOVÁ, H. Deskriptivní geometrie I, kuželosečky, afinita a kolineace pro distanční studium. 1999.
  Detail

 • 1997

  DANĚČEK, J.; DLOUHÝ, O.; KOUTKOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K.; SEKANINOVÁ, J.; SLATINSKÝ, E. Sbírka příkladů z matematiky I. Sbírka příkladů z matematiky I. 1997. Česká republika: Akademické nakl. CERM Brno, 1997. ISBN: 80-214-0644- 5.
  Detail

  PRUDILOVÁ, K. Sbírka příkladů z matematiky I. 1997.
  Detail

 • 1995

  PRUDILOVÁ, K. Sbírka příkladů z matematiky I. 1995.
  Detail

  PRUDILOVÁ, K., SEKANINOVÁ, J., SLATINSKÝ, E. Sbírka příkladů z matematiky III. 1995.
  Detail

  DANĚČEK, J.; DLOUHÝ, O.; KOUTKOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K.; SEKANINOVÁ, J.; SLATINSKÝ, E. Sbírka příkladů z matematiky I. Sbírka příkladů z matematiky I. 1995. Česká republika: Akademické nakl. CERM Brno, 1995. s. 1-89. ISBN: 80-901663-2- 6.
  Detail

 • 1994

  PRUDILOVÁ, K. Sbírka příkladů z matematiky I. 1994.
  Detail

 • 1990

  PRUDILOVÁ, K., BERKA, M. O jedné nové metodě nalezení výchozího bázického řešení v dopravní úloze. In 1990.
  Detail