RNDr.

Květoslava Prudilová

MAT – odborný asistent

+420 541 147 617
prudilova.k@fce.vutbr.cz

Další informace

  • Seznam publikaci
  • Okruhy ke zkoušce z deskriptivní geometrie GA06
  • Kombinované studium GA06
  • Domácí úlohy z předmětu Konstruktivní geometrie BA008
  • Předlohy do cvičení
  • Předlohy k topografickým plochám