Karel Krontorád

KDK – tech.-hosp. pracov.


krontorad.k@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 222865
Fakultní účet krontorad.k