Ing. arch.

Josef Sátora

CSc.

ARC – externí zaměstnanec

+420 541 147 474
satora.j@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 3552
Fakultní účet satora.j
Ústav architektury

externí zaměstnanec

E-mail satora.j@fce.vutbr.cz
Telefon +420 541 147 474
Místnost E2210  Veveří 331/95, 602 00 Brno