Mgr.

Jan Ondřej

SPV – asistent

+420 541 147 696
ondrej.j@vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity