Mgr.

Jan Ondřej

SPV – asistent

+420 541 147 696
ondrej.j@vutbr.cz

Odborné zaměření

  • Kognitivní psychologie (paměť, řešení problémů)
  • Výzkum metody loci a co stojí za její efektivitou (Ph.D projekt)
  • Výzkum vlivu nových psychofarmak u pacientů s neurodegenerativním onemocněním