Ivona Měntielová

SZK – tech.-hosp. pracov.

+420 541 147 801
ivona.mentielova@vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 193401
Fakultní účet mentielova.i
E-mail ivona.mentielova@vutbr.cz
Telefon +420 541 147 801
Místnost E224  Veveří 331/95, 602 00 Brno