Ilona Kasalová

EKR – tech.-hosp. pracov.

+420 541 148 631
kasalova.i@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 2176
Fakultní účet kasalova.i
Ústav stavební ekonomiky a řízení

sekretářka / tech.-hosp. pracov.

E-mail kasalova.i@fce.vutbr.cz
Telefon +420 541 148 631
Místnost R712 Rybkova 1, 602 00 Brno