Mgr. Mgr.

Hana CejpekMusilová

SPV – externí zaměstnanec


cejpekmusilova.h@fce.vutbr.cz

Výuka

Vyučované předměty

BZ002 Stavební právo (S, K, M)

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Zaměření pedagogické činnosti

  • výuka v rámci přednášek a seminářů pro studenty
  • přednášky pro odbornou i laickou veřejnost
  • referáty na vědeckých konferencích v České republice i v zahraničí
  • osvětová činnost
  • publikační činnost