prof. Ing.

Břetislav Teplý

CSc.

CHE – vědecký pracovník
STM – nerozlišeno

+420 541 147 642
teply.b@fce.vutbr.cz

Projekty

 • Nové přístupy k predikci trvanlivosti provzdušněného betonu prostřednictvím zjišťování obsahu a rozložení vzduchových pórů a mrazuvzdornosti
  Detail

 • Pravděpodobnostní modelování trvanlivosti železobetonových konstrukcí s uvážením spolupůsobení karbonatace, chloridů a mechanického zatížení.
  Detail

 • Vliv trhlin od zatížení a koroze na životnost železobetonových konstrukcí
  Detail

 • GA103/00/0603, Ocenění rizika ztráty únosnosti a provozuschopnosti stavebních konstrukcí
  Detail

 • GV103/97/K003, Materiálové modely betonu pro posouzení nadprojektových havárií jaderných elektráren
  Detail