Bořivoj Macík

VST – prac. děln. povolání

+420 541 147 282
macik.b@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity