doc. Ing. arch.

Antonín Odvárka

Ph.D.

ARC – docent

+420 541 147 439
odvarka.a@fce.vutbr.cz

Výuka

Garantované předměty

AG036 Komplexní projekt
AG041 Ústní část SZZ – Navrhování staveb
AG042 Ústní část SZZ – Teorie a dějiny architektury
AG043 Ústní část SZZ – Konstrukce pozemních staveb
BGA009 Veřejné stavby 1
BGA011 Veřejné stavby 2
BGA021 Ateliér architektonické tvorby 2
NGB058 Teorie a praxe architektonického navrhování
TG54 Teorie a praxe architektonického navrhování

Údaje platné pro aktuální akademický rok

Zaměření pedagogické činnosti

  • Garant předmětů: Typologie veřejných staveb, Atelier architektonické tvorby, Základy architektonického navrhování,Teorie a praxe architektonického navrhování,