doc. Ing. arch.

Antonín Odvárka

Ph.D.

ARC – docent

+420 541 147 439
odvarka.a@fce.vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

osoba nemá žádné tvůrčí aktivity