Ing.

Alexandr Baroň

TZB – vědecký pracovník


188144@vutbr.cz

Výuka

Vyučované předměty

BT004 Technická zařízení budov (M)

Údaje platné pro aktuální akademický rok