Ing.

Alexandr Baroň

TZB – vědecký pracovník


188144@vutbr.cz

Tvůrčí aktivity

  • HIRŠ, J.; BAROŇ, A.; HORKÁ, L.; FORMÁNEK, M.; BIELESCH, P.: TN01000024/12-V05_SRI; Metoda testování monitorování dat použitelná pro ukazatel inteligentní připravenosti budov. Metodika testování monitorování dat použitelná pro ukazatele připravenosti budov na chytrá řešení je uložena na pracovišti TZB FAST VUT Brno.. (ostatní)