Ing.

Tomáš Volařík

Ph.D.

GED – odborný asistent

+420 541 147 205
volarik.t@fce.vutbr.cz

Kontakt

Osobní číslo VUT 84680
Fakultní účet volarik.t
Ústav geodézie

odborný asistent

E-mail volarik.t@fce.vutbr.cz
Telefon +420 541 147 205
Místnost B218  Veveří 331/95, 602 00 Brno