doc. Mgr.

Ivo Kusák

Ph.D.

FYZ – Assoc. professor

+420 541 147 663
Ivo.Kusak@vut.cz

Publications

 • 2023

  DVOŘÁK, R.; JAKUBKA, L.; TOPOLÁŘ, L.; RABENDA, M.; WIROWSKI, A.; PUCHÝŘ, J.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L. Non-Destructive Characterization of Cured-in-Place Pipe Defects. Materials, 2023, roč. 16, č. 24, s. 1-31. ISSN: 1996-1944.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  ROVNANÍK, P.; KARLÍKOVÁ, H.; KUSÁK, I. Effect of Moisture on the Electrical Properties of Portland Cement-Based and Alkali-Activated Slag Mortars. In Special Concrete and Composites - 18th International Conference. AIP Conference Proceedings. Melville, NY, USA: AIP Publishing, 2023. s. 1-6. ISSN: 1551-7616.
  Detail Link

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MIZEROVÁ, C.; ROVNANÍK, P. Impedance spectroscopy – comparison of dielectric model with experimental results. In 26st International Conference on Building Materials, Products and Technologies. Journal of Physics: Conference Series. United Kingdom: IOP Publishing, 2023. s. 1-10. ISSN: 1742-6588.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L. Effect of Moisture on the Piezoresistive Properties of Aluminosilicate-Based Building Materials. In International RILEM Conference on Synergising Expertise towards Sustainability and Robustness of Cement-based Materials and Concrete Structures SynerCrete’23 - Volume 1. RILEM Bookseries. Switzerland: Springer, 2023. s. 313-324. ISBN: 978-3-031-33210-4. ISSN: 2211-0844.
  Detail Link

 • 2022

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MIZEROVÁ, C.; ROVNANÍK, P. Impedance Spectroscopy – Comparison of Dielectric Models with a Real RC Circuit. In 25st International Conference on Building Materials, Products and Technologies. Journal of Physics: Conference Series. United Kingdom: IOP Publishing, 2022. s. 1-7. ISSN: 1742-6588.
  Detail

  MIZEROVÁ, C.; ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; SCHMID, P. Senzorické vlastnosti metakaolinového geopolymeru s uhlíkovými nanotrubičkami při zatěžování v tlaku. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 546-550. ISBN: 978-80-86433-76-9.
  Detail Link

  POKORNÝ, P.; PRODANOVIC, N.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; KUSÁK, I. Corrosion of Zinc Dust in Cement Paste-Evaluation of Hydrogen Gas Evolution Time Period. In Materials and Technologies of Modern Production. Key Engineering Materials (print). Trans Tech Publications Ltd, 2022. s. 205-210. ISBN: 978-3-0364-1168-2. ISSN: 1013-9826.
  Detail Link

  MIZEROVÁ, C.; ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L. Self-Sensing Properties of Carbon Black or Graphite Modified Fly Ash Geopolymer under Flexure. In Solid State Technologies and Modern Production. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2022. s. 103-108. ISBN: 978-3-0364-1171-2. ISSN: 1012-0394.
  Detail Link

  ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; BAYER, P. Effect of water saturation on the electrical properties of cement and alkali-activated slag composites with graphite conductive admixture. Construction and building materials, 2022, roč. 361, č. 129699, ISSN: 0950-0618.
  Detail Link

 • 2021

  ROVNANÍK, P.; MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; SCHMID, P. SELF-SENSING PROPERTIES OF THE SLAG GEOPOLYMER COMPOSITE WITH GRAPHITE POWDER UNDER FLEXURE. CoMS-2020/21 Construction Materials for a Sustainable Future, Proceedings of the 2nd International Conference, Volume 1. Ljubljana: Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, 2021. s. 269-275. ISBN: 978-961-94071-8-9.
  Detail Link

  MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; ROVNANÍK, P. Self-Sensing Properties of Fly Ash Geopolymer Doped with Carbon Black under Compression. Materials, 2021, roč. 14, č. 16, s. 1-11. ISSN: 1996-1944.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; SCHMID, P. Self-Sensing Properties Of Fly Ash Geopolymer Composite With Graphite Filler. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2020: 17th International Conference. AIP conference proceedings. United States of America: AIP Publishing, 2021. s. 1-7. ISBN: 978-0-7354-4066-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail Link

  MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P. Conductive Metakaolin Geopolymer with Steel Microfibres. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech publications Ltd., 2021. s. 59-64. ISSN: 1662-9779.
  Detail Link

 • 2020

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Change in the Sensory Properties of Alkali Activated Slag Mortars. In Procedia Structural Integrity 23. Procedia Structural Integrity. Elsevier, 2020. s. 9-14. ISSN: 2452-3216.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MIZEROVÁ, C.; ROVNANÍK, P. Impedance spectroscopy measurement of metakaolin-based alkali-activated building materials. In 23st International Conference on Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2020. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK P.; BAYER, P. Uhlíkové nanotrubičky v metakaolinových geopolymerních maltách se zvýšenou elektrickou vodivostí. Juniorstav 2020 Sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 646-651. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail Link

 • 2019

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; CHOBOLA, Z. The determination of measurement errors in impedance spectroscopy. In 22st International Conference on Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-5. ISSN: 1757-8981.
  Detail Link

  ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; BAYER, P.; SCHMID, P.; FIALA, L. Comparison of electrical and self-sensing properties of Portland cement and alkali-activated slag mortars. Cement and Concrete Research, 2019, roč. 118, č. 1, s. 84-91. ISSN: 0008-8846.
  Detail Link

  MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK, P. Electrical properties of fly ash geopolymer composites with graphite conductive admixtures. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. s. 72-76. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
  Detail Link

  MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P. Enhanced Electrical Properties of Fly Ash Geopolymer Composites with Carbon Nanotubes. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. softcover. Švýcarsko: Trans Tech publications, 2019. s. 137-142. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1662-9779.
  Detail Link

  MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P. Steel microfibres in fly ash geopolymer for multifunctional conductive composites. In FIBRE CONCRETE 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. United Kingdom: IOP Publishing, 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Link

  ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; MIZEROVÁ, C.; SCHMID, P. Piezorezistivní odezva popílkového geopolymeru s uhlíkovými sazemi během tlakového namáhání. 16. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY. Sekurkon, 2019. s. 31-37. ISBN: 978-80-86604-81-7.
  Detail

  MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK, P. Application of carbon black in conductive fly ash geopolymer mortars. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. United Kingdom: IOP Publishing, 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Link

  ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; BAYER, P.; SCHMID, P.; FIALA, L. Electrical and Self-Sensing Properties of Alkali-Activated Slag Composite with Graphite Filler. Materials, 2019, roč. 12, č. 1, s. 1-16. ISSN: 1996-1944.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK, P.; BAYER, P. Metakaolin/carbon black geopolymer with enhanced electrical properties. In 25th International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. United Kingdom: IOP Publishing, 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail Link

  MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; ROVNANÍK P. Elektrické a mechanické vlastnosti popílkového geopolymeru s uhlíkovými sazemi. In Juniorstav 2019. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 443-447. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P. Sensing properties of slag-based geopolymer composite with carbon fi-bers under compressive loading. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES 2019. Vilnius, Litva: VGTU Press, 2019. s. 146-151. ISBN: 978-609-476-197-3.
  Detail Link

  ROVNANÍK, P.; MIZEROVÁ, C.; KUSÁK, I.; SCHMID, P. Self-Sensing Properties of Alkali-Activated Slag Composite with Carbon Black during Bending Test. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. softcover. Švýcarsko: Trans Tech publications, 2019. s. 167-172. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1662-9779.
  Detail Link

 • 2018

  ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I. Electrical Properties of Steel Fibre Reinforced Alkali-Activated Slag Composite. In Special Concrete and Composites 2017. Key Engineering Materials (print). 1. Switzerland: Trans Tech Publication, 2018. s. 55-60. ISBN: 978-3-0357-1240-7. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z.; KUSÁK, I. ACOUSTIC NON-DESTRUCTIVE TESTING OF HIGH TEMPERATURE DEGRADED CONCRETE WITH COMPARISON OF ACOUSTIC IMPEDANCE. 2nd Baltic Conference for Students and Young Researchers. Gdaňsk: Gdaňsk University of Technology, 2018. s. 79-80. ISBN: 978-83-60261-61-3.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; MÍKOVÁ, M.; KUSÁK, I.; SCHMID, P.; TOPOLÁŘ, L. SELF-SENSING PROPERTIES OF ALKALI-ACTIVATED SLAG COMPOSITE WITH CARBON NANOTUBES. In SynerCrete '18 "Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing expertise and Bridging Scales of Space and Time". Paris, France: Rilem Publications S.A.R.L., 2018. s. 473-478. ISBN: 978-2-35158-202-2.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; MÍKOVÁ, M.; KUSÁK, I.; BAYER, P. Differences in electrical properties of Portland cement and alkali-activated slag mortars. In 16th International Conference Silicate Binders, ICBM 2017. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2018. s. 15-20. ISBN: 978-30-3571-348-0. ISSN: 1662-9779.
  Detail Link

  DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z.; KUSÁK, I. Acoustic non-destructive testing of high temperature degraded concrete with comparison of acoustic impedance. In 2nd Baltic Conference for Students and Young Researchers. MATEC Web of Conferences. Gdynia, Poland: MATEC Web of Conferences, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-83-60261-61-3. ISSN: 2261-236X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; DVOŘÁK, R.; CHOBOLA, Z. The assessment of mechanical properties of thermally stressed composite materials using radio frequency electrical field. In 21st International Conference on Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail

 • 2017

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MÍKOVÁ, M.; ROVNANÍK, P. Influence of Carbon Admixtures to the Electrical Conductivity of Slag Mortars. In MSMF8 - Materials Structure and Micromechanics of Fracture VIII. Solid State Phenomena. Trans Tech Publication Ltd, 2017. s. 465-468. ISBN: 978-3-03835-626-4. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Modern Electrical Measurement of Alkali Activated Slag Mortars with Increased Electrical Conductivity. In enviBUILD 2016 - Buildings and Environment. Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publication Ltd, 2017. s. 64-71. ISBN: 978-80-214-5392-0. ISSN: 2297-8941.
  Detail

  VANĚREK, J.; ŠMAK, M.; KUSÁK, I.; MISÁK, P. The durability of FRP/wood bonds glued by epoxy resin. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51, č. 6, s. 889-895. ISSN: 1580-2949.
  Detail Link

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; ROVNANÍK, P. Impact of graphite admixture on electrical properties of alkali-activated slag mortars. In Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering Conference, DYN-WIND 2017. MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences. Slovensko: EDP Sciences, 2017. s. 1-5. ISSN: 2261-236X.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. On the effect of addition of carbon nanotubes on the electric conductivity of alkali-activated slag mortars. In Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2017. s. 100-108. ISSN: 1757-8981.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  ROVNANÍK, P.; MÍKOVÁ, M.; KUSÁK, I. Electrical Properties of Alkali-Activated Slag Mortar with Carbon Fibres. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 100-105. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; MÍKOVÁ, M.; KUSÁK, I. Electrical properties of alkali-activated slag composite with combined graphite/CNT filler. In 3rd International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies, IMST 2017;. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2017. s. 1-9. ISSN: 1757-8981.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Research and Modelling in Civil Engineering 2017, chapter 7: Impedance spectroscopy, a method to determine physical and chemical properties of construction materials. In Research and Modelling in Civil Engineering 2017. Koszalin: Koszalin University of Technology Publishing House, 2017. s. 99-114. ISBN: 978-83-7365-474-7.
  Detail

  ROVNANÍK, P.; KUSÁK, I.; SCHMID, P. SENZORICKÉ VLASTNOSTI ALKALICKY AKTIVOVANÉHO STRUSKOVÉHO KOMPOZITU PŘI ZATĚŽOVÁNÍ V TLAKU. XXIII. medzinárodná konferencia CONSTRUMAT 2017 zborník recenzovaných príspevkov. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2017. s. 75-81. ISBN: 978-80-227-4689-2.
  Detail

 • 2016

  CARBOL, L.; MARTINEK, J.; KUSÁK, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B. Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy with MLS Perturbation Signal. In Elektronický sborník přednášek. Procedia Engineering. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., 2016. s. 1-7. ISBN: 978-80-87397-23-7. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; ROVNANÍK, P. Electric conductivity changes in geopolymer samples with added carbon nanotubes. In ICEBMP 2015 - Elektronický sborník přednášek. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. s. 157-161. ISBN: 978-80-87397-23-7. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; ŠTEFKOVÁ, D. Comparison of results of impedance spectroscopy methods with results of impact-echo method in investigation of high-temperaturedegraded concrete. In ICEBMP 2016 - Elektronický sborník přednášek. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. s. 265-270. ISBN: 978-80-87397-23-7. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; CHOBOLA, Z. Carbon admixtures influence on the electrical properties of slag mortars focusing on alternating conductivity and permittivity. In ICEBMP 2016 - Elektronický sborník přednášek. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. s. 236-240. ISBN: 978-80-87397-23-7. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z. Monitoring of concrete hydration by electrical measurement methods. In ICEBMP - Elektronický sborník přednášek. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. s. 271-276. ISBN: 978-80-87397-23-7. ISSN: 1877-7058.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

 • 2015

  TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; ŠTEFKOVÁ, D.; PETRÁNEK, V. Exposure of Mortars Modified with Rubber Aggregates and Polymer Admixtures to Acid Environments and Elevated Temperature Conditions. JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 91-99. ISSN: 0899-1561.
  Detail Link

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; CARBOL, L. The Use of Simulation Models for Complex Description of Permittivity of Building Materials. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 191-196. ISBN: 978-3-03835-587- 8. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  CARBOL, L.; MARTINEK, J.; KUSÁK, I. Influence of Water Content on Fundamental Frequency of Mortar Sample. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 273-279. ISBN: 978-3-03835-587- 8. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  CARBOL, L.; KUSÁK, I.; MARTINEK, J. Transfer Characteristic Of An Ultrasonic Transducer. In NDT for Safety / Defektoskopie 2015. Praha: Vysoké učení technické v Brně se spolupráci s Českou společností pro NDT, 2015. s. 9-14. ISBN: 978-80-214-5280- 0.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Changes of Electrical Parameters of Cement Chipboards Cetris- Basic after Freezing Cycle. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 197-202. ISBN: 978-3-03835-587- 8. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  CARBOL, L.; KUSÁK, I.; MARTINEK, J.; VOJKŮVKOVÁ, P. Influence of Transducer Coupling in Ultrasonic Testing. In NDT in Progress 2015 VIIIth International Workshop. The e- Journal of Nondestructive Testing. Praha: Brno University of Technology, 2015. s. 23-29. ISBN: 978-80-214-5262- 6. ISSN: 1435-4934.
  Detail

  CHOBOLA, Z.; LUŇÁK, M.; VANĚK, J.; HULICIUS, E.; KUSÁK, I. Low-frequency noise measurements used for quality assessment of GaSb based laser diodes prepared by molecular beam epitaxy. Journal of Electrical Engineering, 2015, roč. 66, č. 4, s. 226-230. ISSN: 1335-3632.
  Detail Full text in Digital Libraly Link

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Nondestructive Testing of Moist Cetris-Basic Wood- Cement Chipboards, by Using Impedance Spectroscopy. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. s. 203-208. ISBN: 978-3-03835-587- 8. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2014

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; CHOBOLA, Z. Dielectric Properties of Concrete Specimens after Heat Stress. In Mechanics and Control Engineering. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 1389-1394. ISBN: 978-3-03785-908-7. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Comparison of Impedance Spectra of Concrete Recorded with Utilizing Carbon Transition Paste. In Binders and Materials 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publication, 2014. s. 131-134. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; ŠTEFKOVÁ, D.; TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K. Dielectric Spectral Differences for Concrete with Shredded Automobile Tires as an Admixture. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publication, 2014. s. 186-189. ISBN: 978-3-03835-188-7. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; TUPÝ, M.; SOTIRIADIS, K. Characterization of Thermal Stress of Building Materials Containing Rubber Granulate by Alternating Electric Field. In International Conference on Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 207-211. ISBN: 978-3-03835-188-7. ISSN: 1022-6680.
  Detail Link

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z. Non-Destructive Tracking of Structural Changes of Concrete Mixtures During Thermal Stress. In Dynamic of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publication, 2014. s. 152-155. ISBN: 978-3-03835-197-9. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L. Electric Properties of Concrete Hydration at Different Environment. In 12th WORKSHOP NDT 2014 NON- DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: CERM, 2014. s. 35-40. ISBN: 978-80-214-5099- 8.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; CHOBOLA, Z.; ŠAMÁRKOVÁ, K. Thermal Stress of Building Materials Containing Plasticizer Characterised by Alternating Electric Field. In Advances in Mechanics Engineering. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publication, 2014. s. 149-152. ISBN: 978-3-03835-229-7. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KOŘENSKÁ, M.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Application Acoustic Emission Method and Impedance Spectroscopy for Monitoring Concrete During Hardening. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publications INC., 2014. s. 257-260. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  CARBOL, L.; KUSÁK, I.; MARTINEK, J. Měření vlastností materiálů metodou MLS. In Defektoskopie 2014. Praha: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5035- 6.
  Detail

  CARBOL, L.; KUSÁK, I.; MARTINEK, J. Measurement of Material Properties Using Deterministic White Noise. In XIth European Conference on NDT. The e- Journal of Nondestructive Testing. Praha: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5018- 9. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J.; CARBOL, L.; ŠTEFKOVÁ, D. Thermal Stress of Building Materials Containing Rubber Granulate and Polymer Binder Characterised by Alternating Electric Field. In XIth European Conference on NDT. The e- Journal of Nondestructive Testing. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5018- 9. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  ŠAMÁRKOVÁ, K.; CHOBOLA, Z.; ŠTEFKOVÁ, D.; KUSÁK, I. Impact-Echo Methods to Assessment Corrosion of Reinforced Concrete Structures. In Advances in Mechanics Engineering. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publication, 2014. s. 268-271. ISBN: 978-3-03835-229-7. ISSN: 1660-9336.
  Detail

 • 2013

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; SCHAUER, P. Tracing of Concrete Hydration by Means of Impedance Spectroscopy (New Tool for Building Elements Testing). Applied Mechanics and Materials, 2013, roč. 2013, č. 248, s. 370-378. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  FICKER, T.; TOPOLÁŘ, L.; KUSÁK, I. Is componential strength analysis of concrete possible?. MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH, 2013, roč. 65, č. 24, s. 1480-1485. ISSN: 0024- 9831.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Elektrické parametry tepelně namáhaných vzorků na cementové bázi. In Defektoskopie 2013 NDE for Safety. Praha- Běchovice: BETIS, 2013. s. 77-85. ISBN: 978-80-214-4799- 8.
  Detail

 • 2012

  KUSÁK, I.; KOKTAVÝ, B.; LUŇÁK, M. On the Change of Electric Parameters of Concrete Measured with a Contact Compound. Materials, Methods & Technologies, Volume 3, Part 1, 2012, roč. 2012, č. 6, s. 318-327. ISSN: 1313- 2539.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KOKTAVÝ, B.; SCHAUER, P. Tracking of Concrete Hardening by Means of Impedance Spectroscopy. Materials, Methods & Technologies, Volume 3, Part 1, 2012, roč. 2012, č. 6, s. 328-338. ISSN: 1313- 2539.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KERŠNER, Z.; KOŘENSKÁ, M.; RODRIGUEZOVÁ, V. Dielectric Properties of Concrete Mixtures During Concrete Hardening. In Proceedings of the 8th Central European Congresses on Concrete Engineering. Croatia: Tiskara Velika Goric, 2012. s. 337-342. ISBN: 978-953-7621-15- 5.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Chování stavebních materiálů ve střídavém elektrickém poli. In Defektoskopie 2012 NDE for Safety. Praha- Běchovice: BETIS, 2012. s. 153-158. ISBN: 978-80-214-4609- 0.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L. Building Materials Properties Charakterised by Alternating Electric Field. In CzechSTAV 2012. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 139-148. ISBN: 978-80-905243-1- 6.
  Detail

  KUSÁK, I.; KOKTAVÝ, B.; LUŇÁK, M. Influence of Graphite Paste on the Electrical Properties of Concrete Specimens. In 10th INTERNATIONAL CONFERENCE NDT 2012 NON- DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: CERM, 2012. s. 51-59. ISBN: 978-80-7204-823- 6.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L. Building Materials Properties Charakterised by Alternating Electric Field. AD Alta, 2012, roč. 2, č. 2, s. 71-76. ISSN: 1804- 7890.
  Detail

 • 2011

  KUSÁK, I.; KOKTAVÝ, B.; LUŇÁK, M. Měření elektrockých parametrů betonových plátů různého složení. In proc. of. 41th International Conference - Defektoskopie. 1. Praha, CR: BETIS s.r. o, 2011. s. 71-77. ISBN: 978-80-214-4358- 7.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MAZAL, P. Acoustic emission and non linear ultrasonic spectroscopy at concrete hardening. NDT Welding Bulletin, 2011, roč. 21, č. 1, s. 18-21. ISSN: 1213- 3825.
  Detail

  KUSÁK, I.; KOKTAVÝ, B.; LUŇÁK, M. Measurements of Electric Parameters of Concrete Slabs of Different Composition. In 9th International Conference NDT 2011 Non- Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: CERM, 2011. s. 25-32. ISBN: 978-80-7204-774- 1.
  Detail

 • 2010

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Impedance Spectroscopy of Set Cement Featuring Various Capillary Porosity Levels. Assesment N- Factor. In III International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientist Intertech 2010. Poznan, Polsko: Politechnika Poznan, 2010. s. 315-318. ISBN: 978-83-926896-2- 1.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V. Long- Term Monitoring of Hydration and Concrete Curing Using Methods of Impedance Spectroscopy. In proc. of. 40th International Conference - Defektoskopie. 1. Plzen, CR: BETIS s.r. o, 2010. s. 149-156. ISBN: 978-80-214-4182- 8.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Principles and Applications of a Confocal Microscope. New Laser Microscope for Material Research. In 8th INTERNATIONAL CONFERENCE NDT 2010 NON- DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: CERM, 2010. s. 23-29. ISBN: 978-80-7204-723- 9.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L. Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. 1/ 2010, s. 78-82. ISSN: 1214- 9187.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Monitoring of cement-based material solidification, focusing on electrical and mechanical properties. In 8th INTERNATIONAL CONFERENCE NDT 2010 NON- DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: CERM, 2010. s. 205-210. ISBN: 978-80-7204-723- 9.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Electric and Temperature Properties of Concrete Setting Measurement Set. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L. Acoustic Emission method as a Comparative Tool for Results Obtained Using Impedance Spectroscopy - Applied for Cementing Compound Specimens with Various Capillary Porosity Levels. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2010, roč. 3, č. 2, s. 45-50. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. An application for the impedance spectroscopy method and building material testing. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2010, roč. 3, č. 2, s. 71-76. ISSN: 1802- 971X.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Impedance Spectroscopy New Tool for Testing Ceramic Roofing Tiles et al. Building Materials. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

 • 2009

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Electric And Temperature Properties Of Concrete Setting Measurement Set. In Defektoskopie 2009 - NDE for Safety. Praha: BETIS, 2009. s. 269-274. ISBN: 978-80-214-3973- 3.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Impedance Spectroscopy - New Tool for testing Ceramic Roofing Tiles at.al. Building Materials. In Defektoskopie 2009 - NDE for Safety. Praha: BETIS, 2009. s. 87-92. ISBN: 978-80-214-3973- 3.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L.; SCHAUER, P. Impedanční spektroskopie betonu s přechodovou vrstvou ze sodného vodního skla. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 117-122. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. An Aplplication for Impedance Spectroscopy Method and Building Material Testing. In 7th Workshop NDT 2009 Non- destructive testing in engineering practice. Brno: CERM, 2009. s. 19-24. ISBN: 978-80-7204-671- 3.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Impedance Spectroscopy of Ceramic (Plain) Roofing Tiles. In I International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientist Intertech 2009. Poznan, Polsko: Politechnika Poznan, 2009. s. 273-276. ISBN: 978-83-926896-0- 7.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Impedanční spektroskopie samozhutnitelného betonu. XII. Mezinárodní vědecká konference, Přírodní a společenské vědy. Brno: CERM, 2009. s. 41-44. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

 • 2008

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Impedance Spectroscopy - New Tool For Building Elements Testing. In Physical and Material Engineering 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. s. 58-61. ISBN: 978-80-01-04102- 4.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L. Impedanční spektroskopie samozhutnitelného betonu při tuhnutí. NDT Welding Bulletin, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 22-25. ISSN: 1213- 3825.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Impedance Spectroscopy Measurement Of Concrete Hydration By Miscellaneous Medium. In I International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientist Intertech 2008. Poznan, Polsko: Politechnika Poznan, 2008. s. 122-124. ISBN: 978-83-926896-0- 7.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KHESTL, F. Detekce vlhkosti u cementotřískové desky Cetris metodou impedanční spektroskopie. In Sanace a rekonstrukce staveb 2008. Blansko: REPROCENTRUM, 2008. s. 201-204. ISBN: 978-80-02-01998- 5.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Impedance Spectroscopy Measurement Of Concrete Hydration By Miscellaneous Medium. In Physical and Material Engineering 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. s. 69-73. ISBN: 978-80-01-04102- 4.
  Detail

  KUSÁK, I. Aplication Of Acoustic Emission (AE) Method To Cementing Compound Specimens. In Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít 2008. Bratislava, Slovensko: Slovenská technická univerzita, 2008. s. 81-85. ISBN: 978-80-227-2887- 4.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L.; SCHAUER, P. Impedanční spektroskopie betonu s přechodovou vrstvou ze sodného vodního skla. In Defektoskopie 2008. Praha: BETIS, 2008. s. 117-122. ISBN: 978-80-214-3759- 3.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L. Impedanční spektroskopie keramické tašky (bobrovky). In 6th Workshop NDT 2008 Non- Destructive testing in engineering practice. Brno: CERM, 2008. s. 54-57. ISBN: 978-80-7204-610- 2.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Přesnost měření metodou impedanční spektroskopie keramiky s přídavkem bentonitu. In 6th Workshop NDT 2008 Non- Destructive testing in engineering practice. Brno: CERM, 2008. s. 58-61. ISBN: 978-80-7204-610- 2.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Přesnost měření metodou impedanční spektroskopie keramiky s přídavkem sodného vodního skla. In 6th Workshop NDT 2008 Non- Destructive testing in engineering practice. Brno: CERM, 2008. s. 62-65. ISBN: 978-80-7204-610- 2.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Srovnání spekter ztrátového činitele RC článku určených RLCG mostem a pomocí osciloskopu 54645A. In 6th Workshop NDT 2008 Non- Destructive testing in engineering practice. Brno: CERM, 2008. s. 66-69. ISBN: 978-80-7204-610- 2.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Sledování parametru modelu impedanční spektroskopie na základě Debyeovy teorie při hydrataci betonu. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 137-140. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Sledování hydratace betonu v odlišném prostředí metodou impedanční spektroskopie. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 141-146. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Sledování hydratace betonu impedanční spektroskopií. The e- Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 123-128. ISSN: 1435- 4934.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Tracing of Concrete Hydration By Means Of Impedance Spectroscopy. In I International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientist Intertech 2008. Poznan, Polsko: Politechnika Poznan, 2008. s. 114-117. ISBN: 978-83-926896-0- 7.
  Detail

 • 2007

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Assessment and Management of Reduction Environmental Noise European Union. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. s. 165-168. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Impedanční spektroskopie keramiky s prasklinou a keramiky nepoškozené. In 5th Workshop NDT 2007 Non- destructive testing in engineering practice. Brno: CERM, 2007. s. 58-60. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J.; TOPOLÁŘ, L. Discrete Fourier Transform at Non- Linear Spectroscopy. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. s. 173-176. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J. Computing signal Envelope by RainFlow Method. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. s. 177-180. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Tracking of Models Parameters of Concrete Hydration by Means of Impedance Spectroscopy. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. s. 139-141. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

  KUSÁK, I.; SMETANOVÁ, L.; LUŇÁK, M.; SCHAUER, P. Impedanční spektroskopie keramiky s vadou. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. s. 135-138. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

  KUSÁK, I. Stanovení n- faktoru cementového tmele metodou impedanční spektroskopie. Juniorstav 2007. Brno: CERM Brno, 2007. s. 255 ( s.)ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  KUSÁK, I. Impedance spectroscopy of ceramics featuring soil and watter glass admixtures. sbornik. Brno: Novotny, 2007. s. 82-85. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Využití metod nedestruktivního testování pro sledování betonu při tuhnutí. In Defektoskopie 2007. Praha: BETIS, 2007. s. 173-176. ISBN: 978-80-214-3504- 9.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Diskrétní Fourierova transformace při nelineární ultrazvukové spektroskopii. In Defektoskopie 2007. Praha: BETIS, 2007. s. 177-182. ISBN: 978-80-214-3504- 9.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Sledování hydratace betonu impedanční spektroskopií. In Defektoskopie 2007. Praha: BETIS, 2007. s. 123-128. ISBN: 978-80-214-3504- 9.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Sledování parametrů modelu impedanční spektroskopie na základě Debyeovy teorie při hydrataci betonu. In Defektoskopie 2007. Praha: BETIS, 2007. s. 137-140. ISBN: 978-80-214-3504- 9.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Sledování hydratace betonu v odlišném prostředí metodou impedanční spektroskopie. In Defektoskopie 2007. Praha: BETIS, 2007. s. 141-146. ISBN: 978-80-214-3504- 9.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; BÍLEK, V. Study on the Acoustic Emission Characteristics of Hardening Process of Concrete with Different Plasticizers. In sbornik. Brno: Novotny, 2007. s. 118-121. ISBN: 978-80-7355-078- 3.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; BÍLEK, V. Elektrické charakteristiky pražcových betonů s rozlišným složením vody. In řth worksop NDT 2007. 1. Brno: CERM, 2007. s. 102-105. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; SCHAUER, P. Impedanční spektroskopie betonu dvou směsí- aplikace modelu dielektrika. In 5th Workshop NDT 2007 Non- destructive testing in engineering practice. Brno: CERM, 2007. s. 61-64. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; SVITÁK, O. Impedanční spektroskopie betonu dvou směsí. In 5th Workshop NDT 2007 Non- destructive testing in engineering practice. Brno: CERM, 2007. s. 65-70. ISBN: 978-80-7204-549- 5.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J. Using Fourier Transform to 1/ f noise analysis of electric components. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. s. 169-172. ISBN: 978-80-7204-537- 2.
  Detail

 • 2006

  KUSÁK, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; SMETANOVÁ, L. Impedance spectroscopy of set cement impedance spectroscopy result using the impact- echo method. In Physical and material engineering 2006. Bratislava: 2006. s. 76-79. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  KUSÁK, I.; SMETANOVÁ, L. Impedance spectroscopy of set cement featuring various capillary porosity levels. In Physical and material engineering 2006. Bratislava: 2006. s. 80-83. ISBN: 80-227-2467- X.
  Detail

  SMETANOVÁ, L.; KUSÁK, I. IMPEDANTNÍ SPEKTROSKOPIE OBKLADOVÝCH PRVKŮ NA BÁZI ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ. In Konference Podlahy 2006. 1. Praha - Masarykova kolej ČVUT: Praha, 2006. s. 163-166. ISBN: 80-213-1537- 7.
  Detail

  SMETANOVÁ, L.; KUSÁK, I. Impedanční spektroskopie obkladových prvků na bázi elektrárenských popílků. In Podlahy 2006. Praha: Masarykova kolej ČVUT Praha, 2006. s. 163-166. ISBN: 80-213-1537- 7.
  Detail

  KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L. Aplikace metody akustické emise (AE) na vzorky cementového tmele. In Workshop NDT 2006. Brno: VUTIM, 2006. s. 93-97. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; SCHAUER, P. Impedanční spektroskopie cementového tmele s různými stupni kapilárních pórů. In Workshop 2006. Brno: 2006. s. 83-87. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  KUSÁK, I.; TREBULÁKOVÁ, P.; SMETANOVÁ, L. Aplikace metody frekvenční inspekce (FI) na vzorky cementového tmele různé pórovitosti. In Workshop 2006. Brno: 2006. s. 88-92. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Aplikace pro charakterizaci metodou impedanční spektroskopie. In Workshop 2006. Brno: 2006. s. 104-108. ISBN: 80-7204-487- 7.
  Detail

  KUSÁK, I. Impedanční spektroskopie keramiky různého složení. In Juniorstav 2006. Brno: 2006. s. 79-84. ISBN: 80-214-3112- 1.
  Detail

 • 2005

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; SCHAUER, P. Závislost impedančního spektra cementotřískové desky cetris na vlhkosti. In Workshop NDT 2005 Non- Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 78-81. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; SCHAUER, P. Impedanční spektroskopie cementotřískové desky cetris- basic. In Workshop NDT 2005 Non- Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 82-85. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; SCHAUER, P. Impedance spectroscopy of cetris-basic wood- cement chipboards. In Worshop NDT in Progress 2005 International Meeting of NDT Experts Prague. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 171-175. ISBN: 80-214-2996- 8.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; SCHAUER, P. Úvod do metody impedanční spektroskopie. In Proceeding of International Worshop 2005. Praha: 2005. s. 91-93. ISBN: 80-01-03290- 6.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; SCHAUER, P. Impedanční spektroskopie cementotřískové desky cetris-basic - degradace dusíkem. Defektoskopie 2005 - 35. mezinárodní konference a výstava NDT techniky. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 129-132. ISBN: 80-214-3053- 2.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; SCHAUER, P. Impedance measurement instruments. In Proceeding of International Worshop 2005. Praha: Prague University of Technology, 2005. s. 93-95. ISBN: 80-01-03290- 6.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; SCHAUER, P. On the water content dependence of cetris-basic wood- cement chipboards. In Worshop NDT in Progress 2005 International Meeting of NDT Experts Prague. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 175-179. ISBN: 80-214-2996- 8.
  Detail

 • 2004

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; SCHAUER, P. Aparatura pro testování metodou impedanční spektroskopie. In Workshop NDT 2004 Non- Destructive testing. Czech Republic, Brno: Brno University of Technology, 2004, 2004. s. 99-101. ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; SCHAUER, P. Metoda impedanční spektroskopie. In Workshop NDT 2004 Non- Destructive testing. Brno: Brno University of Technology, 2004, 2004. s. 99-102. ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; SCHAUER, P. Impedanční spektroskopie žuly. In Workshop NDT 2004 Non- Destructive testing. Czech Republic, Brno: Brno University of Technology, 2004, 2004. s. 102-105. ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail