logo

Referenční akce Laboratoře vodohospodářského výzkumu

Pracovníci laboratoře při své činnosti v oblasti fyzikálního modelování a měření hydrodynamických procesů či výzkumu funkčních objektů hydrotechnických děl spolupracovali na mnoha akcích jak v ČR tak v zahraničí.

V následujícím přehledu jsou postupně doplňovány akce od roku 1995

Vodárenství

Kanalizace

Čistírny odpadních vod

Úpravy a revitalizace vodních toků

Hydroenergetika

Funkční objekty vodních děl

Vodní plavba

Monitoring

Aplikovaný výzkum v oblasti automobilového průmyslu a zdravotnictví

Kalibrační a verifikační měření parametrů proudu, základní výzkum

Návrh rozměrů a tvarů atypického měrného žlabu
e-mail: zouzela.m@fce.vutbr.cz