logo

Specifikace projektu

Název projektu: Zajišťování kontrolní činnosti v oblasti měření průtoků a proteklých objemů
Investor: Státní fond životního prostředí ČR
Předpokládané datum ukončení projektu: 06/2003
Hlavní řešitel: VUT v Brně, FAST LVV ÚVST - Doc.Ing. Jan Šulc, CSc.
Spoluřešitelé: nejsou
Popis projektu: V rámci autorizace Laboratoře vodohospodářského výzkumu (na požádání SFŽP ČR prostřednictvím ČIŽP) jsou kontolovány zdroje vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Činnost spočívá v porovnání průtoků a proteklých objemů měřených stabilními měřidly znečišťovatele s hodnotou stanovenou na zákládě úředního měření.
Cíle projektu: Stanovit ty zdroje znečištění u kterých je měření po legislativní či technické stránce nekorektní.

Specifikace projektu obsahuje i grafickou přílohu.


e-mail: zouzela.m@fce.vutbr.cz