• ~50 %

  studentů má kvalifikovanou práci již během studia

 • ~96 %

  absolventů pracuje nebo podniká do půl roku od skončení studia

 • až 3000 Kč

  můžete získat v rámci prospěchového stipendia

 • ~200

  studentů ročně využívá možnosti vyjet na studijní pobyt do zahraničí

Pojďte na FAST!

Vyberte si svůj program

Víte, že…

…naše fakulta je tou nejstarší na celém VUT? Jsme tu už od roku 1899!

Informace o studiu

Proděkan Fakulty stavební VUT pro studium a informační systém a statutární zástupce děkana, doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D., Vás seznámí se studiem na naší fakultě, studijními obory, přijímacími zkouškami a dalšími užitečnými informacemi.

prezentace ke stažení

Environmentálně vyspělé budovy

Tento nedávno nově otevřený studijní program Vám představí prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D., z Ústavu pozemního stavitelství. V krátké prezentaci získáte přehled o tom, co všechno Vám studium tohoto oboru může nabídnout.

prezentace ke stažení

Stavební inženýrství a jeho specializace

Proděkan Fakulty stavební VUT, doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D., Vás seznámí se studijním programem Stavební inženýrství a jeho všeobecnou částí.

prezentace ke stažení

Specializace Vám představí:
 • Konstrukce a dopravní stavby – doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. z Ústavu stavebního zkušebnictví. prezentace ke stažení
 • Stavební materiály a technologie – doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D., z Ústavu technologie stavebních hmot a dílců. prezentace ke stažení
 • Management stavebnictví – doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. z Ústavu stavební ekonomiky a řízení. prezentace ke stažení
 • Pozemní stavitelství – doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. z Ústavu pozemního stavitelství. prezentace ke stažení
 • Vodní hospodářství a vodní stavby – doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D., z Ústavu vodních staveb. prezentace ke stažení

Městské inženýrství

Chtěli byste se při studiu zaměřit na program Městské inženýrství? Co všechno Vás při studiu čeká Vám sdělí doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D., z Ústavu stavebního zkušebnictví.

prezentace ke stažení

Geodézie a kartografie

Vše o studiu tohoto programu Vám ve své prezentaci přiblíží doc. Ing. Radovan Machotka Ph.D., z Ústavu geodézie.

prezentace ke stažení

Architektura pozemních staveb

Proč studovat architekturu na Fakultě stavební VUT? Tuto otázku Vám zodpoví ve své prezentaci strukturovaného studia architektury doc. Ing. arch. Petr Dýr, CSc. z Ústavu architektury.

prezentace ke stažení

Nejčastější otázky

Je mnoho věcí, na které se uchazeči ptají. Odpovědi na nejčastěji kladené otázky má pro Vás připravené proděkan pro studium a informační systém a statutární zástupce děkana doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D.

Spojení studia s praxí

Proč je dobré studovat stavařinu na naší fakultě? O tom, jak uplatnil své znalosti a zkušenosti nabyté studiem na Fakultě stavební VUT v praxi se s Vámi podělí ředitel stavební společnosti ZIPP Brno s.r.o., Ing. Milan Štukavec, Ph.D.

Jak se žije na stavárně

Studium na Fakultě stavební VUT nejsou jen cvičení, přednášky a zkoušky. Jsou to také setkání s firmami, praxe v terénu, fakultní ples, hudební festival FASTfest i veletrhy vzdělávání a spousta dalších aktivit. Studovat na stavárně rozhodně není nuda!

Pojďte na FAST!

Vyberte si svůj program