Mimořádné sociální stipendium

Cílem tohoto stipendia je pomoci zmírnit či překonat důsledky obtížné životní situace v její prvotní fázi. Takovou situací se rozumí výrazné oslabení nebo ztráta schopnosti studenta nebo jeho rodiny pokrýt náklady spojené s jeho studiem, či plnit studijní povinnosti, a to z důvodu náhlých změn, které se udály v životě studenta nebo jeho rodiny.

Žádost o mimořádné sociální stipendium se podává písemně na formuláři, který je k dispozici na https://stipendium.vutbr.cz/. Spolu s ní je třeba předat na Odbor studijních záležitostí Rektorátu také úředně potvrzené dokumenty dokládající obtížnou životní situaci.

Výši tohoto stipendia stanovuje individuálně prorektor pro studium a záležitosti studentů.

Související dokumenty