Mimořádné stipendia

Stipendium nejlepším studentům zapsaným do prvních ročníků bakalářských studijních programů

Děkan Fakultní stavební VUT může udělit mimořádné stipendium padesáti studentům zapsaným do prvních ročníků bakalářských studijních programů v prezenční formě studia na Fakultě stavební VUT, a to na základě souhrnného studijního průměru střední školy (uvedeného na přihlášce ke studiu) a studia na Fakultě stavební VUT, ve kterém získali alespoň 20 kreditů za zimní semestr.

Mimořádné stipendium je ve výši 3 000,- Kč a mohou o něj požádat studenti, kteří:

  • jsou v akademickém roce 2021–22 poprvé zapsáni na vysoké škole,
  • ve školním roce 2020–21 ukončili střední školu,
  • studují v prezenční formě studia na Fakultě stavební VUT, na které získají alespoň 20 kreditů nejpozději do 4. února 2022 včetně

Více: Pokyn děkana č. 14/2021

Mimořádná stipendia a stipendia na podporu mobility

Výčet mimořádných stipendií a stipendií na podporu mobility je ve článcích 13 a 14 Směrnice děkana 10/2021 Stipendia na Fakultě stavební VUT.

Související dokumenty